کارگاه های آموزشی نشریات در دانشگاه فردوسی مشهد معمولا در سه قالب برگزار می گردد.

 

1. کارگاه های مجوز نشریات:

 بر اساس ماده 15 دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.

صاحب امتیاز حقیقی، مدیرمسئول و سردبیر پس از ارسال درخواست مجوز نشریه و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات آموزشی و انضباطی و تایید در کمیته ناظر بر نشریات باید در دوره کارگاه آموزشی شرکت نمایند تا پس از طی موفقیت آمیز این دوره مجوز نشریه صادر گردد.

کارگاه های آموزشی به صورت معمول در هر ترم دو دوره برگزار می شود زمان تقریبی برگزاری این کارگاه ها به ترتیب: آخر مهرماه، آخر آذرماه، آخر بهمن ماه و آخر اردیبهشت ماه می باشد و زمان دقیق برگزاری و اطلاعیه ثبت نام در دوره از طریق سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی و سامانه سند اعلام می گردد.

2. کارگاه های تخصصی نشریات: 

مجموعه کارگاه های تخصصی نشریات توسط خانه نشریات دانشگاه در نیمسال اول تحصیلی هز سال در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد.

در این دوره کارگاه های مقاله نویسی علمی، ویراستاری مقالات، خبر و تیتر، گزارش و مصاحبه، یادداشت و مقاله نویسی مطبوعاتی، عکاسی خبری، کارگاه آموزش نرم افزار InDesign(دوره مقدماتی صفحه آرایی) با حضور اساتید مجرب حوزه روزنامه نگاری و متخصصین دانشگاهی به علاقمندان آموزش داده می شود.

 3. کارگاه های تخصصی مشارکتی نشریات:

در طرح «کارگاه های مشارکتی خانه نشریات با نشریات دانشجویی»، نشریات دانشجویی با توجه به نیاز اعضای تحریریه نشریه خود طرح کارگاه تخصصی مورد نظر خود را به خانه نشریات ارائه می نمایند، و در صورت امکان استفاده تمام اصحاب نشریات دانشگاه از این کارگاه ها، از حمایت های خانه نشریات همچون استفاده از اساتید مجرب، مکان کارگاه، پذیرایی و دیگر امکانات بهره مند شوند.
همچنین شرکت در این نوع کارگاه ها برای 5 نفر از  اعضای نشریه برگزار کننده کارگاه رایگان می باشد.

 

gioomeh24bahman sample14