یادداشت سردبیر نشریه نیلگون

نویسنده : حامد وردست زاده سردرود(ورودی ۱۳۹۴ مهندسی منابع طبیعی - شیلات)
چکیده : یادداشت سردبیر
اول دفتر به نام ایزد دانا
با یاری خداوند متعال توفیق یافتیم بر اراده‌ای قدیمی مبنی بر انتشار نشریه‌ی تخصصی گروه مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد جامه عمل بپوشانیم، بااینکه واقف بر این بودیم که آغاز هر کاری دشواری است امّا اهتمام بر این بود که نیلگون بهانه‌ای باشد برای بالندگی هرچه بیشتر جامعه نشریاتی دانشگاه فردوسی مشهد که الحق سزاوار بهترین‌هاست، امّا چه کنیم که تنها املای نانوشته غلط ندارد، لذا هر آینه بی‌صبرانه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما خوانندگان عزیز هستیم.
در پایان ‌بر خود واجب می دانم مراتب امتنان و سپاس‌گزاری خود را نسبت به اساتید ارجمند گروه مهندسی شیلات دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای نشریه نیلگون و تمام کسانی که ما را برای رسیدن به اولین سرمنزل مقصود یاری کردند ابراز کنم، چراکه بی‌تردید نیلگون اگر هستی یافت به برکت اقیانوس وجود این عزیزان بوده و هست.

شناسنامه نشریه