کاستی ها

نویسنده : محمدجواد محب‌علی
کلمات کلیدی : آب/ کشاورزی/بحران آب
چکیده : مصاحبه با آقایان سید حسن شمس زاده و احمد رضا محب علی ؛ کارشناس آب
مصاحبه با آقایان سید حسن شمس زاده و احمد رضا محب علی ؛ کارشناس آب
با توجه به میزان بارندگی استان خراسان رضوی بیشترین استفاده آب را در کدام زمینه میدانید؟
متوسط بارندگی در خراسان 190میلی متر است در حالی که در گذشته این رقم 240میلی متر بوده است که بیشترین حجم آب در کشاورزی استفاده میشود
بطوریکه 90درصد آب خراسان در کشاورزی مصرف میشود
این در حالی است که بخش های صنعت و خدمات و...20درصد استفاده میکنند
به نظر شما آیا هماهنگی بین تولید محصولات کشاورزی و نیاز مردم وجود دارد؟
خیر به عنوان مثال پیاز و سیب زمینی که در چند سال پیش قیمت سیب زمینی و امسال پیاز گران شده است
و همه این ها به این دلیل است که ما اول بازار را بررسی نمی کنیم و نیاز جامعه رانمیسنجیم.
نظر شما به عنوان کارشناس در مورد مشکلات کشاورزی خراسان چیست؟
اول اینکه کشت محصولاتی چون خربزه و هندوانه به روش غرقابی کاملا اشتباه است زیرا سهم آبی آیندگان به هدر میرود.
مشکل دومی که وجود دارد پیشروی آب های شور به سمت آب های شیرین است
زیرا در عمق پایین تر از آب شیرین ,آب شور وجود دارد که دارای چگالی بیشتری است ,هنگامی که از آب شیرین بیش از اندازه برداشت شود این پیشروی صورت میگیرد
نوع دیدگاه کشاورزان و دولت به آب چگونه است؟
کشاورزان اهمیت چندانی برای آب قائل نیستند در صورتی که در گذشته با حفر قنات به اهمیت کمبود آب پی برده بوده اند.
امروزه ما باید بدانیم کشوری که دارای بمب اتم است قدرتمند نیست بلکه کشوری که دارای منابع آبی فراوانی است ,قدرت را در دست دارد.
دیدگاه ما به آب یک دیدگاه درمانی است
یعنی انتظار داریم تمام مشکلات اقتصادی از طریق آب حل شود,در صورتی که باید یک دیدگاه اقتصادی داشته باشیم.
راهکار دولت برای مبارزه با بحران کمبود آب چیست؟
انتقال آب دریای عمان را به مناطق خشک در دراز مدت انتظار داریم که این هزینه های زیادی را در زمینه انتقال و تصفیه آب در پی دارد.
انتقال آب از سایر کشور های همسایه هم در نظر گرفته شده است که باعث وابسته شدن به سایر کشورها میشود.

شناسنامه نشریه