ساختار فرهنگ مصرف آب در کشاورزی

نویسنده : هادی قنبری طرقبه(ورودی ۱۳۹۴ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : کشاورزی / فرهنگ / مصرف آب / آمایش سرزمین
چکیده : ساختار فرهنگ مصرف آب در کشاورزی
از آنجا که آب محرک اصلی فعالیت‌های کشاورزی به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از آب مصرفی جهان به امر آبیاری اختصاص می‌یابد، لذا مسئله بحران آب می‌تواند روند رو به رشد و توسعه پایدار بخش کشاورزی را متوقف کند. همچنین بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند، برای تولید محصولات کشاورزی خود به آب نیاز دارند؛ به علاوه اکثر تولیدات زراعی و باغی حاصل کشت آبی است. بنابراین آب به عنوان محور توسعه کشاورزی می‌باشد و بحران آن می‌تواند اقتصاد یک مجموعه را با مشکل مواجه نماید.
نگاهی حکومتی و فراگیر به جمعیت یک کشور، اگر به گونه‌ی فعالیت در زمینه منابع و با دیدگاه مملکتی، ملی و تأمین منافع کل کشور انجام شود می‌تواند برنامه‌ریزی صحیح بهره‌برداری از منابع خدادادی را تکلیف و ترسیم کند. ارائه بهترین راهکارهای ارتقای فرهنگ مصرف صحیح و بهینه آب در بخش کشاورزی، نیاز به زیربنای فرهنگی صحیح، مطمئن و فرهنگ‌سازی در جامعه کشاورزی دارد که در این زمینه دو بخش دولتی و غیردولتی که همان کشاورزان و متخصصان هستند، باید به وظایف خود آگاه شده و مطابق با آنها عمل کنند. همچنین در توسعه کشاورزی و به خصوص آب، ارتباط مستمر و هماهنگی داشته باشند و همان‌طور که در زمینه کشت و کار محصولات طرح‌های آمایش سرزمین صورت می‌گیرد، باید در این بخش نیز آمایش ملی منابع آب و توازن منطقه تدوین و اجرا گردد که این امر بدون ترویج و آموزش و اطلاع‌رسانی به کشاورزان توسط دولت و وزارت‌خانه مربوط بخش تحقیقات و آموزش امکان‌پذیر نیست. همچنین فرهنگ‌سازی در جهت صرفه‌جویی مصرف آب کشاورزی تنها توسط یک وزارت‌خانه یا ارگان دولتی ممکن نبوده و نیاز به یک عزم ملی و منسجم از طرف تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی (مانند سمن‌ها) می‎باشد.

شناسنامه نشریه