مثبت اندیشی

چکیده : مثبت اندیشی از منظر روانشناسی


زندگی سرشار از نعمت های نامحدود است اما دست یابی به شادی و موفقیت در هر زمینه فقط به همت و تلاش انسان بستگی دارد چراکه هر یک از انسان ها اتفاقات پیرامون خود را بر اساس طرز تفکری که دارند تفسیر میکنند . هیچ کس جز خود انسان نمی تواند موفقیت ها، شادی ها، غم ها، شکست ها، را برای خویشتن فراهم سازد .
روانشناسان معتقداند اندیشه ها و پندارهای ماست که کیفیت زندگی ما را میسازد . افراد بدبین، عبوس، خودخواه، لجباز، بدبین و ... در ارتباطات و جذب دوست کم می آورند . انسان ها تحمل این نوع از اخلاق ها را ندارند . ادمی با اندیشه ها و افکار بد از خود انرژی منفی و ماند تولید میکند . حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که صبح ها با انرژی از خواب برای رفتن به دانشگاه بیدار می شوید اما هنگامی که به دانشگاه میرسید دیگر از ان انرژی اولیه صبح گاهی خبری نیست . چرا چنین میشود؟ به عنوان مثال شما برای رفتن به دانشگاه مسیری را سوار تاکسی میشوید در طول راه فرد کنار دستتان سر صحبت را با شما باز کرده و همان اول صبحی شروع میکند به بد گفتن از ترافیک و آلودگی هوا و مواردی از این قبیل. اینجاست که این صحبت های هرچند معمولی و البته منفی ناخواسته بخشی از ان انرژی و حس خوب صبحگاهی شما را از بین میبرد و باعث میشود تا از آن حال خوب اولیه شما خبری نباشد.

امواج منفی یا ماند به دو صورت تشکیل میشود
1. خودمان آن را می سازیم
2. از دیگران و محیط دریافت می کنیم

نکته قابل توجه اینجاست که برای اینکه از دیگران ماند دریافت نکنیم باید چکار کنیم؟
فرار
یعنی تا جایی که امکان دارد از اجتماعات و کسانی که امواج منفی تولید میکنند دوری کنیم .

حرف تو حرف آوردن
یعنی اگر مجبورید پیش افرادی باشید که ماند تولید میکنند. هنگامی که شروع به صحبت کردن درباره ی چیز های منفی کردند شما سریع موضوع بحث را عوض کنید .

سکوت
اگر دو راه بالا کمکی به شما نکرد، سکوت کنید .می توان گفت از در بسته کمتر صدا وارد می شود تا در باز.

مثبت اندیشی از منظر قران

معادلات زندگی انسان ها بسیار پیچیده و مبهم است به همین خاطر باید دقیق بدانیم که چه رفتاری را در این معادلات سخت و مبهم از خود نشان دهیم تا زندگی ما به یک زندگی ایده آل تبدیل شود .
از منظر قران کریم تنها این افراد به عیب جویی می پردازند
1 انسان ها ستمگر
2 فاسقان
3 کافران
4 گناهکاران و مجرمان
5 تکذیب کنندگان انسان های سالم
6 منافقان دو رو که به سرکوفت دیگران تمایل و گرایش دارند

اگر بخواهیم سوره ای را در قران کریم به عنوان سوره مثبت اندیشی انتخاب کنیم شاید سوره مبارکه ضحی یکی از بهترین انتخاب ها باشد چراکه سرتاسر این سوره درباره مثبت اندیشی و یاداوری نعمت هایی است که خداوند به انسان داده است .

بخشی از معنی

پروردگارت (آن قدر) به تو عطا کند که خشنود شوی آیا تو را یتیم نیافت پس جای و پناه داد؟ و آیا تو را یگانه زمان و تنها نیافت پس جهانی را به دورت جمع نمود؟ و تو را ناآگاه ( از معارف دینی ) یافت پس ( به وسیله وحی ) هدایت نمود؟ و تو را فقیر و نیازمند یافت پس بی نیاز کرد؟ پس یتیم را هرگز خوار و رانده مساز و با مسائل خشونت مکن و مران و از نعمت پروردگار خویش ( با مردم ) سخن گوی .

کلام اخر
اگر می خواهید در زندگی خود پیشرفتی را مشاهده کنید چاره ای جز این ندارید که افکار منفی را از ذهن خود کاملا پاک کنید و افکار مثبت را جایگزین آن کنید . پس همین حالا به پشت بام ذهن خود بروید و آنتن های ذهنتان را تنها به سوی ایستگاه هایی تنظیم کنید که شبانه روز امواج مثبت پخش می کند.

شناسنامه نشریه