اربعین، دانشگاه بین المللی مقاومت

نویسنده : حسین ابراهیمی
چکیده : قصه امام حسین و عزاداری امام حسین که برنامه الهی برای حفظ، تثبیت و انتشار دین پیامبر خاتم است ، قصه عجیبی است ،ماجرایی فراتر از فکر و تحلیل افراد عادی، بارها چه رهبر کبیر انقلاب و چه امام حاضر انقلاب به نقش امام حسین و عشق به او و نهضت او در پایداری و رشد انقلاب در بیان های مختلف اشاره کرده اند، این نقش در اینکه انقلاب اسلامی در مسیر اصلی خود حرکت کند و باقی بماند بسیار مهم و تعیین کننده است، به دیگر سخن همان طور که این نهضت علت به وجود آمدن این انقلاب بود ،دلیل دوام انقلاب هم خواهد بود؛
بالاترین درس نهضت عاشورا،همان درسی که توسط بعضی مسئولین این روز های نظام نادید گرفته شد ، درس مقاومت است، مقاومتی که با توکل و مدد الهی موجب پیروزی گروه هایی کوچک بر دشمنانی بزرگ می شود، درسی که اگر امام خامنه ای حافظ آن نبودند امروز در چنگال محو و تحریف اسیر بود.


ابراهیمی(امام جماعت)
ماجرای اربعین در همین بستر باید تحلیل شود، بی شک امروز بزرگ ترین مانور جمهوری اسلامی در فضای جنگ نرم و جبهه ایدئولوژیک راهپیمایی ده ها میلیونی اربعین است،جایی که دیگر پرچم امام حسین از پستوی هیئت ها و حرم ها و خانه ها در شهر های مختلف بیرون آمده و در یک فضای بین المللی ، برای تمام مستضعفان و زجر کشیدگان دنیا پیام مخابره می کند!
برخی از افرادی هنوز معنای جنگ ما با دشمنان این مرز و بوم در بیرون خاک مقدس این کشور ،مثل عراق و سوریه نمی فهمند و عمق استراتژیک آن را درک نمی کنند بی شک پیام و اهمیت راهپیمایی اربعین را هم نخواهند فهمید و شاید این گونه است که ترجیح می دهند نفهمند و چونان موجوداتی که حیاتشات فقط در تاریکی باقی می مانند اینها هم بقای خود را در عدم درخشش جبهه مقاومت علیه استکبار می بینند، کسانی که با وجود زخم های آشکار و پنهانی که این دشمنان قسم خورده به ما زده اند هنوز قلبا به ایشان متمایلند!

در ماجرای اربعین هم اگر کمکی از سوی این کشور در سال های گذشته به این حرکت یزرگ صورت می گرفت حتی فارغ از مقوله دین و مذهب به صورت صرف، در همین پازل منافع استراتژیک نظام باید تحلیل شود ؛ در زمانه ای که ملل مختلف دنیا اهتمام جدی بر گسترش روابط با همسایگان خود و فراخ نمودن حیاط خلوت خویش دارند و میکوشند تا با برقراری روابط مدنی بین کشور خود و سایر کشورها مانع از زایش تنش و اصطکاک در منافع ملی فی مابین یکدیگر شوند این چنین فرصتی مبتنی بر پتانسیل های دینی برای ما فراهم گردیده و جریاناتی که به سختی بتوان عمل آنها را غیرمغرضانه دانست به صورت مضاعف موانعی پیش پای زائران خلق میکنند، به طوری که در یکی از موارد انتشار یافته با وجود حمل و نقل رایگان دولت عراق در آن طرف مرز ها برای زائرین ، در این طرف دولت هزینه های حمل و نقل را به دو برابر افزایش داده است. ساحت اربعین مقامی بس متعالی تر از آن دارد که بخواهیم آن را صرفا به محاسبات سیاسی تقلیل دهیم. ولی برای اقناع تکنوکرات های کاربلد و میهن دوست(!) کشورمان هم که شده چاره ای جز این نداریم. البته این خیل عاشقان اباعبدالله همان کسانی هستند که روزگاری حاضر بودند دستشان قطع شود اما از فیض زیارت امام حسین که طبق روایات ما مثل زیارت خدا در عرش است محروم نشوند!.
کاروان حسین مسیر خود را در گردش تاریخ طی می کند و طنین یاحسین در عالم خواهد پیچید و می رسد به روزی که ذخیره خدا در روی زمین خود را به او معرفی خواهد کرد که منم منتقم آن کسی که او را در کربلا با لب های تشنه در بین دو نهر آب به شهادت رساندند.

شناسنامه نشریه