لیست نشریات فعال

جستجو :
ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر
1 نشریه 5 ستاره محمدصادق اکبری نوقابی محمدصادق اکبری نوقابی
msan11@chmail.ir
محمدصادق اکبری نوقابی
2 نشریه آئینه بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد حسین فکوریکتا
fakooryekta@mail.um.ac.ir
مهدی سلیمانی
3 نشریه آتلیه آزاد انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی عطیه قاسمی
aattyyiieehhqqaasseemmii@gmail.com
عطیه قاسمی
4 نشریه آستنیت انجمن علمی مهندسی متالوژی و مواد علی ساقی
ali17sa1999@gmail.com
علی ساقی
5 نشریه آلترناتیو محسن یوسفی محسن یوسفی
mohsenacademicadviser@gmaile.com
محسن یوسفی
6 نشریه آوای سلامت انجمن علمی سلامت گله های شیری محمد میرحاج
mirhaj.m@outlook.com
ساجده حسین زاده
7 نشریه آوای فطرت انجمن علمی ادیان و عرفان تطبیقی مهدی صفاری قندهاری
mahdi.saffari0313@gmail.com
مجید نجفی
8 نشریه آوند انجمن علمی گیاهپزشکی شهاب حیدری
shahabheydari1990@gmail.com
امیرمحمد ابراهیمی
9 نشریه ارغنون کانون موسیقی مهدی رضازاده
mehdirezazade501@yahoo.com
زهرا مرادی
10 نشریه افشا انجمن علمی حسابداری حسام لطفی
hesam.lotfi.77@gmail.com
یگانه همراهی اقکاریز
11 نشریه افق انجمن علمی علوم خاک فاطمه شبانی قلا
fatemehshabanighala77@gmail.com
یگانه دبیری یزدان ابادسفلی
12 نشریه الزملاء انجمن علمی زبان و ادبیات عرب شهربانو صائبی زاده
ssaebizade@yahoo.com
عمادالدین طالبی مظاهری
13 نشریه الفا هلیکس انجمن علمی صنایع غذایی ریحانه نخعی مقدم
re.nakhaeimoghadam@mail.um.ac.ir
یگانه کاربخش راوری
14 نشریه انعکاس هاشم عامری سیدهادی حسینی
ghaderhaf@gmail.com
احمد قربانی پور
15 نشریه اونیو - On y va انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه مائده مرزبان مغانی
a3734.ahangar@yahoo.com
ریحانه مهدی نیا
16 نشریه ایده دانشگاه روح اله اسلامی شعبجره روح اله اسلامی شعبجره
hafez.eslami@gmail.com
روح اله اسلامی
17 نشریه ایران1404 بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ارش رازبان
arash.razban72@gmail.com
ارش رازبان
18 نشریه ایراندخت ناهید بهنام مقدم ناهید بهنام مقدم
n.behnam95@gmail.com
فاطمه ذوالفقاریان
19 نشریه ایلوژن محمدنبی کاظمیان فاطمه انتظاری
ftmeentzri@gmail.com
بهاره مسعودی
20 نشریه پ مثل پردیس انسیه شعبانی انسیه شعبانی
انسیه شعبانی
21 نشریه پارادایم انجمن علمی فیزیک شروین ارغائی
sherwin.arghaee@mail.um.ac.ir
پریا ابراهیمی
22 نشریه پانوراما سیدعلی معاون افشاری سیدعلی معاون افشاری
alimoaf@outlook.com
سیدعلی معاون افشاری
23 نشریه پایاتیک انجمن علمی مهندسی شیمی سید محمدرضا نقیبی حسینی
smnh.1375@gmail.com
نیما فرجی
24 نشریه پردیس نشین ها زهرا ولیخانی زهرا ولیخانی
zbaran4@yahoo.com
زهرا ولیخانی
25 نشریه پرواز انجمن علمی هوافضا پارسا رستمی نسب
prn.parsa@gmail.com
پوریا افشون
26 نشریه پویش شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی امیر حجتی
amir.hojjati74@yahoo.com
فاطمه خادم پیر
27 نشریه تاریخ پژوهی انجمن علمی تاریخ جلیل قصابی گزکوه
ghasabian60@gmail.com
علی باغدار دلگشا
28 نشریه تاریخنامه انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی منصوره فتاحی
ma.fattahi@mail.um.ac.ir
سکینه ده یادگاری
29 نشریه تامن کانون ایثار مرضیه منصوری
-
فاطمه صابر
30 نشریه تک انجمن علمی تحقیقات کشاورزی نرگس عماد رویانی
emad.royani@gmail.com
ندا مهتدی تبریزی
31 نشریه تکرار نجمه قاسمعلی پور نجمه قاسمعلی پور
najmeghasemali@gmail.com
مریم اصغری
32 نشریه توئیفر بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد محمدمهدی شیعه زاده یزدی
محمدمهدی شیعه زاده یزدی
33 نشریه توربو انجمن علمی انرژی امیرمسعود کوثری
masoudkowsari@yahoo.com
امیرحسین خلقی
34 نشریه توسکا نغمه فدوی روشناوند نغمه فدوی روشناوند
naghme.rm1995@gmail.com
نغمه فدوی روشناوند
35 نشریه ثبات انجمن علمی علوم اقتصادی امیررضا محمدی
amiiir99m@gmail.com
بهناز یوسف نژادملکی
36 نشریه جامعه پویا جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد محمدجواد خالقی
khalegi96@chmail.ir
محمدجواد خالقی
37 نشریه جرس انجمن علمی فلسفه و حکمت اسلامی فائزه رجب زاده
faeze.rajabzade@gmail.com
وحید رستمی
38 نشریه چکاوک علی مهذب رحیم زاده علی مهذب رحیم زاده
mohazzabrahimzadehali@gmail.com
علی مهذب رحیم زاده
39 نشریه حرکت انجمن علمی مهندسی مکانیک محمد قربانی فارمد
mghorbani1998@yahoo.com
محمد قربانی فارمد
40 نشریه حوا کانون دختران ایران محدثه مشهدی تقی ابادی
mhdshmashhadi@gmail.com
محدثه مشهدی تقی ابادی
41 نشریه داد علی اصغر یوسفی علی اصغر یوسفی
aay1375@gmail.com
علی اصغر یوسفی
42 نشریه داد و بیداد انجمن علمی حقوق هنگامه اللهی فرد
hengame_e1999@yahoo.com
زهراسادات علوی مطلق
43 نشریه دامپزشک ایرانی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد وحید محمدزاده
vahid.m.1999@gmail.com
فاطمه جلیلی شهری
44 نشریه دختران حوا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری صدیقه صراف نژاد طوسی
محدثه دشتبان مهرجردی
45 نشریه راه انجمن علمی علوم قرآن و حدیث فاطمه عزیزی حصارجلال
fatemehazizihesar@gmail.com
فاطمه رجائیان نیک
46 نشریه رسالت سیدمهدی وزیری سیدمهدی وزیری
s.mahdi.vazir@gmail.com
سیدمهدی وزیری
47 نشریه رعد یاسمن لنگری یاسمن لنگری
ylangary79@yahoo.com
یاسمن لنگری
48 نشریه رویان انجمن علمی علوم دامی علی تقی زاده مهنه
ali.mehne.at@gmail.com
سبا سیفی زاده
49 نشریه ریشه ها یاسین اژدری امیرحسین یوسف زاده
amiruaz79@gmail.com
زهرا خسرو شیری
50 نشریه زرپران انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات سیدعلیرضا نظری
s,alirezanazari1378@gmail.com
سجاد فروتن پور
51 نشریه سانسوریا محمدامین ناصری فرد سیدمحمدجواد کیش بافان
mjkishbafan@yahoo.com
فرناز پاکبین
52 نشریه سبز اندیشان انجمن علمی طبیعت مریم بیدی
maryambidi1380@gmail.com
سیده بهاره موسوی
53 نشریه ستارگان هدایت کانون میثاق با افلاکیان سیدمحمد حسینی
smhbirjand1379@gmail.com
سیدمحمد حسینی
54 نشریه سراج فاطمه کریمی فاطمه کریمی
fatemekarimi5731@gmail.com
فاطمه کریمی
55 نشریه سکوت انجمن علمی علوم اجتماعی سجاد رحیم زاده
sajjad.rahimzade@yahoo.com
الهه نیک فر
56 نشریه سلام انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد حسین مهدویان
farhadbarca96@gmail.com
حسین مهدویان
57 نشریه سیاست نامه انجمن علمی علوم سیاسی محمدرضا دهقان بنادکی
mohammad.d91@yahoo.com
امین اقبال پناه
58 نشریه سیمرغ کانون فرهنگ و ایران شناسی فاطمه پنبه پز
fatemeh.panbehpaz@gmail.com
سمانه نقابی
59 نشریه شب آهنگ کانون نجوم آماتوری سیدمحمدجواد فیاض
s.m.j.f.77@gmail.com
سعیده صفارطبسی
60 نشریه شهریه رضا اسدی رضا اسدی
رضا اسدی
61 نشریه صاحب کانون مهدویت الهام عباسی
elham.abbasi.78@gmail.com
مهلا اذرمیدخت
62 نشریه صدف شورای صنفی دانشجویان سجاد کمالی نیا
saersig@gmail.com
طاهره سادات بهره مند
63 نشریه طنزیم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد سعیده کوثری
saeede.kosari@ymail.com
سعیده کوثری
64 نشریه عدد انجمن علمی ریاضی امیراشکان جعفری زاده
jafarizadew@gmail.com
امیراشکان جعفری زاده
65 نشریه عرصه انجمن علمی مهندسی صنایع نادیا اقامحمدتاجر
nadiatajer@yahoo.com
نادیا اقامحمدتاجر
66 نشریه فراهنگ مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه مهدی کرمانی
m-kermani@um.ac.ir
زهرا سالاری
67 نشریه فرهنگ سخن انجمن علمی زبان و ادبیات روسی پارسا اخلاقی
parsa.akhlaghi03@gmail.com
نرگس بیاتی
68 نشریه فقه پویا انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی سیده زهرا صادقی
zahrasadeghi8079@gmail.com
نیلوفر قاانی اکبرنژاد
69 نشریه فیروزه انجمن علمی زمین شناسی فاطمه زارعی
ftme.zarei6178@gmail.com
سیده اکرم حیدری قلعه نی
70 نشریه قاب نو زهرا ضیائی زهرا ضیائی
z.ziaee867@gmail.com
زهرا ضیائی
71 نشریه کالوس انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات اسما نجفی
دینا نواری
72 نشریه کالیبر حمیدرضا وفائی قاینی حمیدرضا وفائی قاینی
hamidrezavafaei@gmail.com
حمیدرضا وفائی قاینی
73 نشریه کمیستریوم انجمن علمی شیمی سیاوش وجدانی صغیر
siavoshvojdani1999@gmail.com
صبا رجائیان
74 نشریه کولاک محمدرضا ابو محمدرضا ابو
m.reza.a7816@gmail.com
مسعود کوثری
75 نشریه گفتگو علی مصدقی نقندر علی مصدقی نقندر
mosaddeghi6@gmail.com
علی مصدقی نقندر
76 نشریه گفتمان بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد مهدی شاهسون
ilgarquiz@gmail.com
حسام ناصری مقدم
77 نشریه گنجینه ثقلین کانون قرآن و عترت طاهره سادات بهره مند
tahereh.bahrehmand@gmail.com
طاهره سادات بهره مند
78 نشریه گیم آور انجمن علمی بازی های رایانه ای آیدین اعظم نوری
aidinnoori13@gmail.com
آیدین اعظم نوری
79 نشریه گیومه خانه نشریات دانشگاه مهدی حافظی
mahdi.hafezi@gmail.com
مهدی حافظی
80 نشریه محیا بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه قربانی
www.fateme.k.h.p@gmail.com
فاطمه قربانی
81 نشریه مدیران فردا انجمن علمی مدیریت فاطمه بیضاوی
ارزوسادات هاشمی امین
82 نشریه مشق شب مرتضی محمدپورمقدم مرتضی محمدپورمقدم
mohammadvasegh@gmail.com
مرتضی محمدپورمقدم
83 نشریه مکث انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه رسولی
miss.fatemeh77@yahoo.com
معصومه صفدری سرنیش
84 نشریه من طراحم مینا صیقل اردکانی مینا صیقل اردکانی
minaseyghal2017@gmail.com
مینا صیقل اردکانی
85 نشریه منظر انجمن علمی مهندسی فضای سبز رضا حسین پور
rzahphp@gmail.com
اعظم رامش
86 نشریه موج انجمن علمی مهندسی آب علیرضا جلالیان عباس مراد
jalaliana7@yahoo.com
علیرضا جلالیان عباس مراد
87 نشریه مهبانگ حامد علی پورشهدادی حامد علی پورشهدادی
hamed_alip@chmail.ir
حامد علی پورشهدادی
88 نشریه میثاق سیدهادی حسینی سیدهادی حسینی
kaptankaka1396@gmail.com
سیدهادی حسینی
89 نشریه میدان علوم مهدی طالبی مهدی طالبی
m.talebi@mail.um.ac.ir
محمدامین ناصری فرد
90 نشریه نات انجمن علمی مکانیک بیوسیستم فرزانه ادیبان
farzaneh.adiban@gmail.com
سیده ساجده طهماسبی
91 نشریه ناک انجمن علمی اقتصاد کشاورزی سارا احمدزاده
sara.ahmadzade@mail.um.ac.ir
عارفه اسدخانی
92 نشریه نانوتک انجمن علمی بین رشته ای نانو سجاد مروجی راد
sajjad.mr.fum@gmail.com
مصطفی حنائی کاشانی
93 نشریه نیلگون انجمن علمی شیلات محمداسماعیل ایزدی رقیچه
mhmmd.e.i.r@gmail.com
عالیه خالقی ارچنکانی
94 نشریه واسخود سجاد زارع زاده سجاد زارع زاده
sajjadzarezadeh13@gmail
سجاد زارع زاده
95 نشریه وجین انجمن های علمی دانشکده کشاورزی سیدمحمدرضا شریعت رضوی
shariatrazavi@mail.um.ac.ir
عرفان سیاح
96 نشریه وقایع اتفاقیه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی سبحان گوهری
sobangohari@yahoo.com
فرشته نوری
97 نشریه هورام محمدجواد مهدوی سارا پورفرح
sarapoorfarah@gmail.com
فاطمه سوقندی