نمایش # 
نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد
اطلاعیه مهم خانه نشریات
ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی
نوزدهمین دوره انتخابات کمیته ناظر بر نشریات
گزارش کارگاه های آموزش تخصصی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی
ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی
ثبت نام کارگاه های آموزش تخصصی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی
افتخار آفرینی نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در تیتر 11
آیین نوزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی
جلسات هم اندیشی خانه نشریات با اصحاب جراید دانشجویی، مهرماه ۹۷
نشست با مدیر مسئولان و سردبیران نشریات دانشجویی بانوان دانشگاه
یازده سالی که گذشت ....
رئیس دانشگاه فردوسی: زمینه فعالیت آزادانه نشریات دانشجویی را فراهم می‌کنیم
حضور 2700 اثر در هفدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
تقدیر از 45 برگزیده هفدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
چهارمین شماره فصلنامه گیومه منتشر شد
نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ماندگار‌شد
معاون دادستان مشهد: نافی آزاد بودن کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی در دانشگاه نیستیم
70 ساعت دوره تخصصی آموزش روزنامه نگاری پایان یافت
سلسله نشست های تجربه ژورنالیسم برگزار شد