آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد همراه با معرفی و تقدیر از برگزیدگان نشریات دانشجویی در تاریخ چهارشنبه 7 آبان ماه 1399 ساعت 17:30 به صورت برخط از صفحات اینستاگرامی مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه به آدرس farhangi.fum و خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس khane-ma-fum برگزارخواهد شد.

 

photo ۲۰۲۰-۱۰-۲۵ ۱۴-۱۶-۴۷