جهت نمایش آرشیو نشریات دارای مجوز از دانشگاه فردوسی مشهد، بایستی مدیرمسئول نشریه از طریق پرتال دانشگاهی(پویا) خود بخش معاونت فرهنگی از منوی "درخواست مجوز نشریه" طبق راهنمای ذیل اقدام به ثبت فایل pdf و مطالب هر شماره از نشریه منتشره نماید.

 

لازم به ذکر است امکان ثبت فایل هر شماره از نشریه پس از تحویل نسخه های نشریه منتشره به خانه نشریات فعال می گردد.

 

icon-9 راهنمای نحوه ثبت آرشیو (فایلpdf و مطالب) نشریه در پرتال پویا

 

rahnama pooya Page 1

 

rahnama pooya Page 2

 

rahnama pooya Page 4rahnama pooya Page 3

rahnama pooya Page 5