خانه نشريات مديريت فرهنگي دانشگاه فردوسي، به منظور ايجاد شرايط مناسب و قانونمند در عرصه نشريات دانشجويي، بهبود سطح كيفي و ايجاد زمينه مناسب براي ارائه تسهيلات به نشريات، با تشكيل كميته داوري نشريات، طرح رتبه‌بندي نشريات دانشجويي را در قالب جشنواره داخلي نشريات دانشجويي دانشگاه فردوسي مشهد، اجرا مي‌نمايد. در اين طرح، نشرياتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه طي شش ماه گذشته حداقل يك شماره منتشر كرده باشند.

امتياز نشريات از حيث محتوا، رعايت قواعد نگارش، صفحه آرايي، اصول روزنامه‌نگاري، سابقه نشريه، تعداد عوامل دست اندركار ، انتشار منظم، مدرك كارگاهي محاسبه مي‌شود.

سقف كل امتياز 100 نمره به همراه امتياز منفي جهت امور مربوط به تخلفات و امتياز مثبت مربوط به امتياز جشنواره‌اي و امتياز تشويقي است.


لازم به ذكر است كه جشنواره نشريات در هر سال يك مرتبه با انجام فراخوان صورت مي پذيرد مديران مسئول نشريات جهت شركت در طرح مي بايست يك نسخه الكترونيكي نشريه را به همراه يك نسخه چاپي آخرين شماره نشريه خود را به خانه نشريات دانشگاه تحويل نمايند

در طرح رتبه بندي نشريات جهت ارئه تسهيلات بيشتر به نشريات دانشجويي تغييراتي صورت پذيرفته است

هر نشريه با توجه به امتياز كسب كرده در

شش گروه : الف1، الف2 ، ب1 ، ب2 ، ج، د   رتبه‌بندي مي شود

كه مي توانيد از طريق لينك زير ان را دريافت نمائيد

icon-9 آئين نامه جشنواره نشريات دانشگاه فردوسي مشهد

جهت دريافت فايل روي گزينه لينك كليك راست نموده و گزينه Save Target as يا كزينه Save link as را انتخاب نمائيد.