festival

نشریات دانشجویی جهت برخورداری از حمایت های خانه نشریات دانشگاه باید به صورت سالانه در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه (طرح رتبه بندی) شرکت نمایند.

 

1. روند شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی (طرح رتبه بندی)  -->  icon-9دانلود

 

2. آئین نامه جشنواره نشریات دانشگاه (طرح رتبه بندی) -->  icon-9دانلود