اطلاعیه مهم خانه نشریات

02-slider

نظر به مصوبات ستاد سلامت وزارت عتف، کارگاه‌های جنبی جشنواره نشریات، نشست‌های تجربه نگاری، اختتامیه و انتخابات کمیته ناظر بر نشریات تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

زمان برگزاری برنامه‌های ذکر شده متعاقباً اعلام خواهد شد.