نوزدهمین دوره انتخابات کمیته ناظر بر نشریات

photo 2020-02-17 16-05-09

"نوزدهمین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات" 

 

اطلاعیه ثبت نام در:

1- کمیته اجرایی

2- هیئت نظارت بر انتخابات اعضای دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات

 

مهلت ثبت نام: 28 لغایت 30 بهمن ماه در ساعات اداری (حداکثر تا ساعت 14:30)

مکان ثبت نام: خانه نشریات دانشگاه