نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ماندگار‌شد

اهدای آرشیو مکتوب بیش از ۲۷۰۰ نشریه دانشجویی به مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه

photo ۲۰۱۷-۱۲-۰۵ ۲۳-۰۶-۱۶

به گزارش خبرنگار خانه نشریات دانشگاه، صبح امروز ۱۴ آذرماه سال جاری، دکتر معتمدی، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه و مهندس حافظی، مسئول خانه نشریات با حضور در باشگاه پیشکسوتان و مفاخر با دکتر ساکت رئیس مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه دیدار کردند.

در این دیدار نسخه های مکتوب بیش از ۲۷۰۰ شماره از نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی که در بازه زمانی سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۵ منتشر شده بودند به مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه اهدا گردید.

تفاهم اهدای آرشیو مکتوب نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی در فروردین ماه سال جاری بین مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه و مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه منعقد گردیده بود و قرار است از این پس مرکز آثار، مفاخر و اسناد دانشگاه مکان فیزیکی جهت آرشیو نشریات دانشجویی دانشگاه را تامین نماید و خانه نشریات نیز علاوه بر آرشیو گذشته از این پس یک نسخه از تمام نشریات را جهت حفظ و نگهداری به مرکز آثار و مفاخر دانشگاه اهدا نماید.

مسئول خانه نشریات دانشگاه نیز در این دیدار، از تبدیل الکترونیکی بیش از ۴۲ هزار صفحه آرشیو نشریات دانشگاه فردوسی مشهد خبر داد و افزود: بزودی کلیه نشریات دانشجویی دانشگاه از سال ۷۵ به بعد که به نسخه الکترونیکی تبدیل شده اند بر روی سامانه سند قرار خواهد گرفت.

دکتر معتمدی، مدیر فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه نیز در این نشست با بیان اینکه مرکز مفاخر و اسناد دانشگاه به عنوان پناهگاه دانشگاه شناخته می شود، اظهار کرد: این مرکز فضای مطمئنی برای جمع آوری میراث معنوی و فرهنگی دانشگاه است که آیندگان مجبور نباشند که تاریخ را دوباره تکرار کنند.

دکتر ساکت نیز ضمن تشکر از این اقدام ابراز داشت: وجود این تفکر در مدیریت فرهنگی و خانه نشریات در خصوص ثبت و آرشیو مکتوب و الکترونیکی نشریات دانشگاه جای تقدیر و تشکر ویژه دارد . وی ضمن تاکید در خصوص اهمیت این موضوع افزود: این تفکر در خصوص استاد مکتوب دانشگاه باید در سایر بخش های دانشگاه نیز تسری یابد و همگان به این اسناد به چشم یک میراث ماندگار برای آیندگان بنگرند و در حفظ و نگهداری و ثبت این اسناد بکوشند.


رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه افزود: مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه به دنبال گسترش گفتمان توجه به تاریخ دانشگاه است که چنین اقداماتی از سوی واحدهای مختلف دانشگاه موفقیت ضمنی مرکز را در این زمینه نشان می دهد.