مصوبه كميته در خصوص تحويل نسخه هاي نشريه به اسپانسرها

كليه مديران مسئول نشريات دانشگاهي
 
موضوع : مصوبه كميته در خصوص تحويل نسخه هاي نشريه به اسپانسرها

با سلام و احترام؛

در خصوص تحويل نسخه هاي محدود نشريه به اسپانسرهاي نشريات، در جلسه مورخ 96/3/6 كميته ناظر بر نشريات دانشگاه طرح گرديد و كميته اين موضوع را در صورتيكه اسپانسر نسبت به توزيع عمومي نشريه اقدام ننمايد و به صورت اختصاصي فقط در اختيار اسپانسر باشد مشمول تبصره 5 ماده يك دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي ندانست و بلامانع است.

پي نوشت؛ تبصره 5 ماده يك دستورالعمل: پرديس هاي دانشگاهي، خوابگاه ها، بيمارستان هاي آموزشي، مراكز بهداشتي - درماني و اردوگاه ها در حكم محدوده دانشگاه محسوب مي شوند و توزيع نشريات دانشگاهي در خارج از محدوده دانشگاه ها منوط به كسب مجوز از مراجع زيربط است.


     
احمدرضا اصغرپور ماسوله
دبير كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

آخرین اخبار