نتایج نهایی شانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی - 1395

مراسم اختتاميه شانزدهمین جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه و تقدير از نشریات برگزیده روز سه شنبه2 آذر ماه 95 در محل آمفي تئاتر دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در جشنواره امسال از میان 40 نشریه شرکت کننده، 21 نشریه در قسمت نشریات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شرکت کرده و سهم نشریات علمی نیز 19 نشریه بود.

در بخش نشریات برتر فرهنگی و اجتماعی ،نشریات گنجینه ثقلین و وقایع اتفاقیه، مقام اول مشترک، ارغنون رتبه دوم، شب آهنگ بعنوان رتبه سوم مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش نشریات برتر علمی ،نشریات رویان، مقام اول مشترک، سیاست نامه رتبه دوم، روزنه بعنوان رتبه سوم مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش محتوای نشریات فرهنگی اجتماعی، نشریه سلام، بعنوان برترین نشریه و از نشریات گفتمان،سیمرغ ،مکث و گنجینه ثقلین قدردانی شد.

در بخش محتوای نشریات علمی،دو نشریه رویان و دامپزشک ایرانی رتبه برتر مشترک و نشریه آتلیه آزاد شایسته تقدیر شد.

در بخش روزنامه نگاری  نشریه رویان  رتبه برتر و نشریه  روزنه  شایسته تقدیر شد.

در بخش  صفحه آرایی  نشریه  ارغنون  رتبه برتر و  نشریه  شب اهنگ  شایسته تقدیر شد.

در بخش  انتشار منظم  نشریه وقایع اتفاقیه  رتبه برتر  این جشنواره را کسب نمود.

در بخش  ویژه آزاد اندیشی  نشریه وقایع اتفاقیه  رتبه برتر  و نشریه  سیاست نامه و نشریه آئینه  شایسته تقدیر شد.

در بخش  پر مخاطب ترین نشریه وقایع اتفاقیه رتبه برتر  شانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی را به خود اختصاص داد.

نتایج کامل جشنواره و رتبه بندی نشریات فرهنگی اجتماعی

 نتایج کامل جشنواره و رتبه بندی نشریات علمی

آخرین اخبار