نتایج نهایی پانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی - 1394

اختتامیه پانزدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد روز گذشته سه شنبه 3آذرماه در تالار دانشکده مهندسی برگزار شد و از برگزیدگان تقدیر بعمل آمد.

در این مراسم عنوان نشریه برتر دانشجویی به ترتیب در حوزه‌های صفحه آرایی، روزنامه نگاری، محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، محتوای علمی و انتشار منظم به نشریات ارغنون، صاحب، بهار فاطمی، تاریخ پژوهی و وقایع اتفاقیه داده شد.

همچنین مقام اول و سوم نشریات برتر در حوزه علمی به ترتیب به نشریات تاریخ پژوهی و مدیران فردا داده شد و نشریات جامعه پژوهی و آتلیه آزاد مقام دوم مشترک را کسب کردند.

مقام اول و دوم نشریات برتر دانشجویی در حوزه فرهنگی- اجتماعی و سیاسی به صاحب و ارغنون داده شد و نشریات وقایع التفاقیه و آئینه مقام سوم مشترک را کسب کردند.

همچنین پرمخاطب‌ترین نشریه از دید دانشجو نیز در بخش علمی نشریه مدیران فردا و در بخش نشریات فرهنگی اجتماعی نشریه وقایع التفاقیه بود.

در این دوره از جشنواره، 13 نشریه فرهنگی و 11 نشریه علمی در حوزه‌های صفحه آرایی، روزنامه نگاری، محتوای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، محتوای علمی و انتشار منظم با هم به رقابت پرداختند و در این دوره برای نخستین بار حوزه نشریه پرمخاطب از دید دانشجویان نیز اضافه شد.

 لیست نهایی نتایج جشنواره نشریات (رتبه بندی)