مصوبه مهم شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در خصوص نشریات الکترونیکی

 14th-nashriyat - Copy

شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در پاسخ به استعلام دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص نشریات الکترونیکی، انتشار فایل الکترونیکی نشریات دانشجویی را در فضای مجازی در صورت داشتن مجوز نشر الکترونیک از کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه ها مجاز دانست و فقط توزیع نشریات کاغذی را خارج از محدوده پردیس دانشگاه ها مجاز ندانست.

 

استعلام کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد:

photo 2016-08-31 11-50-29

 

پاسخ شورای مزکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی در خصوص استعلام کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی در خصوص نشریات الکترونیک:

photo 2016-08-31 11-51-56

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید