اسامي واجدين اخذ راي پانزدهمین انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي اعلام شد

poster94 - site-

اسامي واجدين اخذ راي پانزدهمین انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي جهت عضويت در كميته ناظر بر نشريات اعلام شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد، 58 مديرمسئول نشريات دانشجويي واجد شركت در انتخابات شدند كه اسامي آنها به شرح ذيل اعلام مي گردد.

تمامي مديران مسئول نشرياتي كه طي يك سال گذشته تا تاريخ 94/11/25  حداقل يك شماره منتشر نموده‌اند واجد شركت در اين انتخابات مي باشند.

همچنين در صورتيكه مديرمسئول واجد شرايط راي نمي تواند در همايش مذكور حضور يابد مي تواند براي  معرفي نماينده جهت شركت در انتخابات حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 93/12/8 به صورت كتبي از طریق اتوماسیون اداری نسبت به اعطاي نمايندگي اقدام نمايد

لازم به ذكر است كه پانزدهمین دوره انتخابات اعضاي دانشجويي كميته ناظر بر نشريات روز یکشنبه 9 اسفند ماه ساعت 12 در آمفي تئاتر دانشكده دامپزشكي برگزار مي گردد.

برنامه زمانبندي روز انتخابات یکشنبه 9 اسفند ساعت12:

1.       معارفه نامزدها انتخابات در آمفي تئاتر دانشكده دامپزشكي

1.       برگزاري انتخابات در آمفي تئاتر دانشكده دامپزشكي

3.       صرف نهار در رستوران زيتون

 

 ليست مديران مسئول واجد اخذ راي در انتخابات