سی امین دوره كارگاه آموزشي نشريات برگزار می شود

IMG 1908

ثبت نام سی امین دوره كارگاه آموزشي نشريات ويژه صاحبان امتياز،  مديران مسئول و سردبيران نشريات به منظور اخذ مجوز نشريه، آغاز شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد، طبق اعلام خانه نشريات دانشگاه، اين كارگاه آموزشي كه ويژه اخذ مجوز نشريه مي باشد، روز پنج شنبه 29 بهمن ماه سال جاري از ساعت 8 الي 17 در مديريت فرهنگي اتاق 15 برگزار مي گردد.

در اين كارگاه فقط صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشرياتي كه «درخواست مجوز نشريه خود را از طريق پرتال ارسال كرده اند و با درخواست آن ها موافقت شده است» مي توانند در كارگاه شركت كنند.

دانشجويان علاقمند به انتشار نشريه مي توانند درخواست هاي اخذ مجوز نشريه را از طريق پرتال دانشگاهي خود (بخش نشریات) ارسال نمايند تا پس از بررسي و تاييد مجوز، اجازه ثبت نام در كارگاه را پيدا نمايند.

لازم به ذكر است ثبت نام اين دوره از كارگاه آموزشي از شنبه 24 تا روز سه شنبه 27 بهمن ماه به صورت حضوري در خانه نشريات دانشگاه انجام مي پذيرد.

 

زمانبندی کارگاه

شرایط و نحوه درخواست مجوز نشریه