نحوه شرکت در جشنواره سالانه نشریات

festival

نشریات دانشجویی جهت برخورداری از حمایت های خانه نشریات دانشگاه باید به صورت سالانه در جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه (طرح رتبه بندی) شرکت نمایند.

 

1. روند شرکت در جشنواره نشریات دانشجویی (طرح رتبه بندی)  -->  icon-9دانلود

 

2. آئین نامه جشنواره نشریات دانشگاه (طرح رتبه بندی) -->  icon-9دانلود

 

 

دسته: دستورالعمل ها و آئین نامه ها
منتشر شده در شنبه, 30 آبان 1394
بازدید: 8559