به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشگاه فردوسی مشهد؛ با برگزاری انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ 10 اردیبهشت‌ماه 1403 اعضای کمیته ناظر معین شد. 

20240528 124353 136629715 1