ثبت‌نام کاندیدا برای بیست و دومین دوره انتخابات مدیران مسئول کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فردوسی مشهد از تاریخ 27 فروردین ماه آغاز شده و تا 29 فروردین ماه ادامه دارد. و انتخابات در تاریخ 10 اردیبهشت ماه از طریق سامانه جامع نشریات وزارت علوم به نشانی journals.dmsrt.ir برگزار می‌شود. 

IMG 20240428 081707 858