معلم می شوم تا

کلمات کلیدی : دل نوشته
چکیده : بسازم آنچه ساختنی است. بدوزم آنچه دوختنی است. بشویم آنچه شستنی است. زیرا من یک معلم ام ! آمده‌ام. تا بسازم ، بدوزم و بشویم . بسازم جهانی را که قابل ساختن است . بدوزم محبت و عشق را بر دلی که قابل شکافتن است. بشویم کینه نفرت و نفاق را از دلی که شایسته این القاب نیست. دلم آنجاست که خدا هست.
معلم می‌شوم تا...
بسازم آنچه ساختنی است. بدوزم آنچه دوختنی است. بشویم آنچه شستنی است. زیرا من یک معلم ام ! آمده‌ام. تا بسازم ، بدوزم و بشویم . بسازم جهانی را که قابل ساختن است . بدوزم محبت و عشق را بر دلی که قابل شکافتن است. بشویم کینه نفرت و نفاق را از دلی که شایسته این القاب نیست. دلم آنجاست که خدا هست.
(ریحانه زمانی نوروزی)

معلم می‌شوم تا...
با تو کودک سرزمینم، انسان بودن را تمرین کنیم؛ و با تپیدن قلبمان برای زمین پاسخ گوی مهربانی بی‌پایان او باشیم. من و تو در کنار هم می‌خوانیم، بخش می‌کنیم و صدا کشی می‌کنیم لذت کودکی را، لذت زندگی را.
من و تو در کنار هم، مشق عشق و محبت می‌نویسیم و یاد می‌گیریم هر آنچه را استعدادش به ما عطاشده است و با تمام وجود احساس می‌کنیم لذت خواندن را، زیبایی نوشتن را. و روزی که بزرگ می‌اندیشی، دیگر هرگز زمزمه نخواهم کرد انسانم آرزوست.
فرزندم... تو دیگر انسان شده‌ای.
(شهلا معماری)

معلم می‌شوم تا...
بتوانم به عمق قلب و احساسات دانش‌آموزم نفوذ کنم و خلقیات او را بشناسم تا اگر روزی تکالیفش را انجام نداده بود با تشر و نامهربانی او را از خود نرنجانم بلکه با شناخت کاملی که از او دارم خودم مشکلش را حل نمایم زیرا اعتقاددارم که معلم می‌تواند مسیر زندگی دانش‌آموز را تغییر بدهد.پس باید تلاش کنم که راه درست و اثرگذار پیش پایش قرار دهم.
(سمانه شجاعی)


معلم می‌شوم تا...
درد فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن که همگی مال من است را در خود پیدا کنم
معلم می‌شوم ؛ تا که الهام ببخشم .
معلم معمولی... می‌گوید .
معلم خوب ... توضیح می‌دهد.
معلم برتر ... به نمایش می‌گذارد
معلم بزرگ ... الهام می‌بخشد.
(ربابه صلاحی)

معلم می‌شوم تا....
شاگردانم را با نوای انسانیت و آواز بلند صداقت آشنا کنم و راه شناخت درونشان را به ایشان نشان دهم.
راهی که به انتهایش رسیدی حس خوب انتخاب درست را داشته باشی.
تا دگربار بازنگردی برای شروعی دوباره.
معلم می‌شوم تا عشق به جست‌وجوی حقیقت را در چشمان شاگردانم ببینم و به آن‌ها بیاموزم تا همیشه با ابزار درست در پی حقیقت باشند.
به شاگردانم می‌آموزم:
جرئت سؤال پرسیدن را
جسارت جستن را
تحمل بی‌صبری‌ها را
شنیدن صدای سکوت را
جدایی از هر بی‌مهری را
و انسان شدن را
فاطمه ناصریشناسنامه نشریه