دعوت به همکاری

نویسنده : علی گلدانی(ورودی ۱۳۹۳ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
کلمات کلیدی : دعوت_به_همکاری,علی_گلدانی,آیدین_نوری,گیم_آور
چکیده : دعوت به همکاری از علاقه مندان برای فعالیت در نشریه تخصصی گیم آور
نشریه گیم آور اولین نشریه چاپی، علمی و تخصصی
دانشگاهی گیم کشور به صاحب امتیازی انجمن علمی گیم
دانشگاه فردوسی، از کلیه استادان و دانشجویان و
علاقه مندان که تمایل به همکاری در این نشریه را دارند، دعوت به عمل می آورد.
موضوعات پیشنهادی شورای سیاست گذاری:
زمینه های تخصصی، شامل: نقد، بررسی و تحلیل بازی،
پیش نمایش بازی، آموزش بازی سازی، سخت افزار، مقاله
علمی-پژوهشی
زمینه های عمومی، شامل: ترجمه
تعهدات و شرایط لازم:
1. متعهد بودن به زمان نهایی ارسال مطالب
2. آشنایی با بازی های ایرانی و غیر ایرانی
3. آشنایی خوب با اصول نگارشی
4. تسلط کافی به زبان انگلیسی برای بخش باز یهای غیر
ایرانی و ترجمه
5. داشتن روحیه و تمایل به کار
در صورت دارا بودن شرایط مذکور، جهت اعلام آمادگی، با
ایمیل زیر در تماس باشید:
gameover@um.ac.ir
gameover@rpfc.ir

شناسنامه نشریه