خاطراتی از گیم جم مشهد

نویسنده : آیدین اعظم نوری(ورودی ۱۳۹۶ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
کلمات کلیدی : خاطراتی_از_گیم_جم_مشهد,آیدین_نوری,علی_گلدانی,گیم_آور
چکیده : عکس هایی از رویداد ملی گیم جم بزرگ مشهد
عکس هایی از رویداد ملی گیم جم بزرگ مشهد

شناسنامه نشریه