بازی دیرین دُخت از چند بازی کوچک مرتبط به هم تشکیل شده است.

نویسنده : آیدین اعظم نوری(ورودی ۱۳۹۶ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
کلمات کلیدی : اخبار_بازی_ایرانی,آیدین_نوری,گیم_آور
چکیده : بازی دیرین دُخت از چند بازی کوچک مرتبط به هم تشکیل شده است.
پادشاه سرزمین دیرین دخت می‌خواهد برای دختر تازه از فرنگ بازگشته خود همسری شایسته اختیار نماید! به همین منظور مسابقاتی برای پیدا کردن فرد مورد نظر برگزار می‌کند. ولی از آنجا که دختر پادشاه بسیار بد اخلاق و افاده‌ای است، هیچ کس حاضر به شرکت در مسابقات نشده و پادشاه به اجبار همه افراد را به شرکت در مسابقه وادار می‌کند. ولی اهالی شهر سعی در فرار کردن و باخت در مسابقات دارند و ...
این بازی به‌زودی منتشر می‌شود.

شناسنامه نشریه