سخن مدیر مسئول

نویسنده : علی گلدانی(ورودی ۱۳۹۳ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار)
کلمات کلیدی : علی_گلدانی,مدیر_مسئول,گیم_آور
چکیده : روزگاری بازی‌های ویدیویی را صرفا ابزاری جهت سرگرمی می‌دیدند ولی با تغییر نگرش به دنیای بازی‌های ویدیویی در میان جوامع، امروزه بازی‌ها را غذای روح جوانان و نوجوانان تلقی می‌کنند و البته یک کالای فرهنگی به کار گرفته می‌شود.
روزگاری بازی‌های ویدیویی را صرفا ابزاری جهت سرگرمی می‌دیدند ولی با تغییر نگرش به دنیای بازی‌های ویدیویی در میان جوامع، امروزه بازی‌ها را غذای روح جوانان و نوجوانان تلقی می‌کنند و این فرضیات کمی پرورش یافت تا حدی که چند سالی هست که به عنوان ابزاری موثر در جهت آموزش غیر مستقیم و البته یک کالای فرهنگی به کار گرفته می‌شود. از همین رو می‌توان نتیجه گرفت که بازی‌های ویدیویی دیگر نام‌شان بازی نیست بلکه کالایی برای ترویج فرهنگ یک منطقه و کشور است ولی همان‌طور که می‌دانید ابتدای هر کاری سخت و پر از مشکلات است که از همین رو به عنوان مدیر مسئول اولین نشریه‌ی دانشجویی چاپی و تخصصی بازی‌های ویدیویی در کشور پیشاپیش به جهت اشکالات احتمالی از شما مخاطبین دقیق، کمال عذرخواهی و تشکر بابت نکته سنجی‌تان را دارم و امیدوارم همسو با آغاز بهار طبیعت و با کمک و یاری خداوند و البته علم و تجربه‌ی استادان و صاحب نظران در دنیای بازی‌های ویدیویی نقشی موثر را ادا کنیم و بتوانیم مفید باشیم.
خدایا چنان کن سرانجام کار / که تو خوشنود باشی و ما رستگار

شناسنامه نشریه