طیکه

نویسنده : بهنام منصورزاده(ورودی ۱۳۹۳ مهندسی مکانیک بیوسیستم)
کلمات کلیدی : منافقین,مریم رجوی,اجلاس پاریس,اصلاحات
چکیده : گفتاری پیرامون اجلاس منافقین در پاریس و ارتباط آن با برخی جریان های داخلی
#مریم_رجوی دیروز در اجلاس منافقین در پاریس گفت:

«ما بودیم که در انتخابات گذشته قضیه ی #اعدام های فراموش شده ی 29 سال پیش را زنده کردیم!!!!»
«ما بودیم که سال #هشتاد_و_هشت سوال #رای_من_کو را به شعار #اصل_نظام_نشانست، تغییر دادیم!!!»

چه جالب این شعارها که در داخل، پیرهن عثمان یک جریان قدر بود!!!!
یعنی شعار جریانات #اصلاحاتی داخلی با اشعار منافقین یکی شده!!!!
#اعتدالیون و #چپ_اسلامی ما #منافق شده اند یا #منافقین ما #چپی؟؟؟؟!!!

اینا رو ول کن، مطیعی چی گفته؟شجریان کو؟ کی با کی دست نداد؟ علم الهدی کجاست؟ زنان فوتبال ببینن یا نه؟؟

شناسنامه نشریه