بوی بهشت

نویسنده : یگانه صراحی(ورودی ۱۳۹۵ مدیریت صنعتی)
چکیده : آسمان ابریست
اما هوای دلم بارانی...
بهار خنده‌هایت پاییزی و قلب من
سرد یخی...
به راستی کجایی نسیم خوش عطر عشق؟
به راستی کجا می‌روی که دیگر نمی‌دهی بوی بهشت؟
خزان بی تو چه شاعرانه گذشت
در خلوت تنهایی قلم و کاغذ و سرگذشت...
به در خانه قلبم تو چرا می‌آیی؟؟
تویی که رهگذری، تویی که از همه بیشتر به دلم می‌آیی..
همچو رنگ زرد برگان رخ من زرد شده
پس کی می‌آیی که بمانی؟؟
دل من تنگ شده...
آسمان ابریست
اما هوای دلم بارانی...
بهار خنده‌هایت پاییزی و قلب من
سرد یخی...
به راستی کجایی نسیم خوش عطر عشق؟
به راستی کجا می‌روی که دیگر نمی‌دهی بوی بهشت؟
خزان بی تو چه شاعرانه گذشت
در خلوت تنهایی قلم و کاغذ و سرگذشت...
به در خانه قلبم تو چرا می‌آیی؟؟
تویی که رهگذری، تویی که از همه بیشتر به دلم می‌آیی..
همچو رنگ زرد برگان رخ من زرد شده
پس کی می‌آیی که بمانی؟؟
دل من تنگ شده...

شناسنامه نشریه