اولین روزه

نویسنده : مریم حلاج(ورودی ۱۳۹۲ حسابداری)
چکیده : اولین روزه
اولین روزی که امام حسین(ع) روزه گرفتند، همه‌ی اهل بیت در کنار سفره جمع شدند.
پیامبر اکرم(ص) رو به امام حسین فرمودند: حسین جان، عزیزم روزه‌ات را باز کن.
امام حسین فرمودند: جایزه‌ی من چه خواهد بود؟
پیامبر فرمودند: نصف محبتم را به کسانی که تو را دوست دارند می‌بخشم.
حضرت علی(ع) فرمودند: پسرم حسین جان بفرما. باز امام فرمودند: جایزه‌ی من چه خواهد بود؟
حضرت علی فرمودند: نصف عبادت‌هایم برای کسانی که عاشق تو هستند.
حضرت فاطمه(س) فرمودند: عزیز دلم افطار کن. امام حسین پرسیدند: جایزه‌ی شما به من چیست؟
حضرت فرمودند: نصف عبادت‌هایم را به کسانی که بر تو گریه می‌کنند می‌بخشم.
امام حسن(ع) فرمودند: برادر جان روزه‌ات را باز کن و امام همان سوال را پرسیدند.
حضرت پاسخ دادند: من تا همه گنهکاران را بر تو نبخشم به بهشت نخواهم رفت.
و در همین حال جبرئیل بر پیامبر نازل شد فرمود خدا می‌فرماید: من از شماها مهربان‌تر هستم و آن‌قدر آن کسانی که عاشق تو هستند را به بهشت می‌برم تا تو راضی شوی یا حسین.

شناسنامه نشریه