جشن تولد موج

نویسنده : محمدحسین سمندری مقدم(ورودی ۱۳۹۴ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : جشن تولد / موج / یک‌سالگی
چکیده : گزارش ویژه به مناسبت جشن تولد یک‌سالگی نشریه موج
نشریه موج در سال 90 توسط جمعی از دانشجویان آن دوران پایه‌گذاری شد و در سال 93 دوباره به مدت کوتاهی فعال گشت و پس از آن لغو مجوز گردید. شایان ذکر است که در سال‌های گذشته توسط انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب نشریاتی موفق با عنواین دیگر نیز منتشر می‌شده.
اما با ورود دانشجویان ورودی 94 علوم و مهندسی آب به دانشگاه فردوسی مشهد، این نشریه دوباره راه‌اندازی شد و اکنون در آستانه یک‌سالگی به سر می‌برد. در همین راستا، خردادماه 95، با تلاش تیمی 10 نفره، اولین شماره را با موضوع محوری بحران کم‌آبی، بحران پرآبی و در 80 نسخه منتشر کردیم. این شاید سخت‌ترین شماره بود؛ چرا که گام اول می‌بایست محکم‌تر از سایر قدم‌ها برداشته می‌شد تا مسیر مشخصی را پیش روی خود و اعضا ترسیم کنیم. در ادامه و پس از وقفه‌ای کوتاه با 15 نفر از اعضای نشریه شماره دوم را در زمینه انتقال آب در آبان‌ماه 95 و در 220 نسخه منتشر نمودیم. سپس شماره سوم را با موضوع کلی تصفیه و بازچرخانی آب و با تلاش 20 عضو فعال نشریه و همکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید رشته علوم و مهندسی آب در تیراژ 400 نسخه انتشار دادیم.
این پایان کار نبود و دو شماره چهارم و پنجم نشریه موج به ترتیب، به ویژه‌نامه‌های نخستین جشنواره ملی علمی-فرهنگی آب و زندگی و بازدید علمی جمعی از دانشجویان گروه علوم و مهندسی آب از سازه‌های آبی استان خوزستان اختصاص یافت.
شماره حاضر که در دست دارید، حاصل تلاش 30 عضو فعال نشریه موج از دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی رشته علوم و مهندسی آب و سایر علوم مرتبط می‌باشد و نیز سعی در برقراری ارتباط با فضای بیرون از دانشگاه این رشته را داشته‌ایم.
ما تنها به چاپ کاغذی اکتفا نکرده‌ایم؛ بلکه موج اولین نشریه چندرسانه‌ای در دانشگاه فردوسی مشهد است که با تشکیل کارگروه‌های علمی‌-تحلیلی، خبر و مصاحبه، طراحی و عکس و کارگروه مجازی سعی بر تولید، پردازش و تبادل محتوا با مخاطبین داشته و توانمندسازی خود را قبل از انتشار یک نسخه کاغذی داشته‌ایم که هدف از این فعالیت گروهی، ورای آن چه که به ظاهر دیده می‌شود خواهد بود.

شناسنامه نشریه