موج‌خند

نویسنده : شیما قربانی(ورودی ۱۳۹۵ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : طنز / شیخ ابن موج / مریدان
چکیده : روزی روزگاری همایش؛ اندر حالات و کرامات شیخ ابن موج خراسانی!
روزی مریدان از جوار عمارتی می‌گذشتند، جمعیت و هیاهوی بسیار مشاهده کردندی و ریخت‌وپاش‌های فراوان به انضمام. ابواب و جدارها چراغانی گشته و ازدحام و شلوغی مانع آمد و رفت حضار. هرچه تلاش کردندی به آن جمع پرتاب‌وتب و از خودهمی‌شادمان راه یابند، میسر نشد و جماعتی پیل‌تن و رستم‌گونه‌ مانع ورود کسان گشته بودند؛ جز آنان که اذن دخول و من‌کارت داشتند همی. پس به نزد شیخ ابن موج شتافته و جویای ماجرا شدند و همی اظهار که :«یا شیخنا، این چه بساط است؟»
شیخ، ابن موج خراسانی، ابوالواتر ابوالمنابع، دست بر محاسن نیل‌گون کشان، با شنیدن این ماجرا سراسر متأثر گشتندی و اندکی بعد لب به سخن گشود:«همانا هر سال در این بلاد خشک، ریش‌سفیدانی مدعی‌الخواص و ریش‌سیاهانی نیز مدعی‌العموم و همچنین گاه بی‌ریش‌ها، جملگی مجموع گشته و با گزاف‌هزینه‌ها، در سرایی مجلل به گفتگو در جمع و گپ در خلوت می‌نشینند. مباحثت‌هاشان نیز از قرار کمبود آب در فلان بلاد و ملک. بنر از برای کسان نگاشته و هدایا آورند؛ حال آن‌که عِرق دلواپسی بر جبینِ طومار نوشتندی و جملگان بر اجرای آن هم‌پیمان شوند؛ سپس در پایان مراسم به ضیافت شام خواهند شتافت، فی‌الهتل البردیسان (!) یحتمل‌قوی!
مریدان، معده‌صداکنان، جملگی متعجب گشته و پرسیدند:«یا شیخ، چرا چون می‌کنند؟»
شیخ ابن موج پاسخ همی دهاد:«زیرا پول شیشلیگ شاندیز گزاف است!»
مریدان جملگی شیخ را هذلولی‌وار فلک نمودندی و استهزاء‌کنان گفتند:«ای بلاهت‌گونه‌حال، ما را پندی ده تا متن اتمام یابد، جا نیست!»
شیخ گفت :«زیرا به مردم بلاد نمایانند که برای ایشان کار کرده، به فکرشانند و درهمی که می‌پردازند از برای رفع مشکلات ایشان است؛ تا جمله سکوت اختیار کرده و از پی رفع کم‌آبی مُلک نروند. به کارخویش مشغول گشته و بدانند امیرصفتان بلاد در پی چاره‌اندیشی آن مصائب‌اند؛ تا بدین‌گونه مُهر خاموشی بر دهان آن مردم رنجور زده و با سیاست‌های سردرگریبانه، بودجه بلاد را نه صرف آب، بلکه نان خویش کنند».
مریدان نتیجه حاصل کردندی بعد از افاضات و کرامات شیخ، گوشه‌خزان و به‌فکر فرو، وارسته‌حال جملگی من‌کارت گرفته و به سوی شیشلیگ شاندیز روان شوند به انضمام بستنی در بند گلستان طرقبه. نوش جان!

شناسنامه نشریه