موج آسمانی

نویسنده : اسما سهرابی مقدم(ورودی ۱۳۹۵ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : آب مجازی / قرآن
چکیده : بررسی مفهوم آب مجازی در قرآن کریم
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماء أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیماً تَذْرُوهُ الرِّیاحُ وَ کانَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْء مُقْتَدِراً / سوره کهف، آیه 45

ترجمه:
(اى پیامبر!) زندگى دنیا را براى آنان به آبى تشبیه کن که از آسمان فرو مى‌فرستیم؛ و به وسیله آن گیاهان زمین (سرسبز مى‌شود و) در هم فرو مى‌رود؛ اما بعد از مدتى مى‌خشکد؛ و بادها آن‌را به هر سو پراکنده می‌کند. و خداوند بر همه چیز تواناست.

نتیجه‌گیری:
ابتدا اینکه خداوند آب را منشأ حیات هر چیزی می‌داند و زندگی هر موجودی را وابسته به آب بیان می‌فرماید؛ چنان‌که وجود آب و وابستگی هر موجود به آن بارز می‌باشد و تأثیر آب در تکوین و موجودیت آنها را در گیاهان بیشتر از هر موجود دیگر می‌توان دید. علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان به این نکته توجه داشته و بیان می‌کند:«و چون فرمود: فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ- پس گیاه زمین با آن مختلط شد. و نفرمود: فَاخْتَلَطَ نَباتُ الْأَرْضِ – با گیاه زمین مختلط شد. برای اشاره به این نکته است که در تکوین گیاهان آب از سایر عناصر بیشتر است، و اگر با آب آسمان سایر آب‌ها یعنی آب چشمه‌سارها و نهرها را ذکر نکرد بدین جهت است که مبدأ هر آب دیگری همان آب آسمان است».
آیت‌الله محمدتقی مدرسی با توجه به آیات قرآن استواری گیاهان را به دلیل آب موجود در گیاه می‌داند و در تفسیر آیه 45 سوره کهف این‌گونه می‌فرماید:«و آدمی چنان می‌بیند که گویا گیاهان قائم به ذاتند، و این‌‌را نمی‌دانند که بخش بزرگی از آنها را آبی تشکیل می‌دهد که از آسمان نازل شده است و به زودی یا در زمین فرو می‌رود و یا از راه بخار شدن به آسمان باز می‌گردد».
با توجه به این مطلب نتیجه می‌شود که آب موجود در گیاه حجم بالایی را اشغال کرده و به علاوه بر آن استواری و پایداری گیاه نیز به علت وجود آب است که با خروج از گیاه و تبخیر-تعرق آن خشک می‌شود.

شناسنامه نشریه