کسب عنوان غرفه برتر توسط دانشگاه فردوسی در نمایشگاه

نویسنده : لادن اژدانیان(ورودی ۱۳۹۵ مهندسی علوم باغبانی گرایش سبزی کاری)
کلمات کلیدی : دستاورد، موفقیت، باغبانی
چکیده : اطلاعیه کسب عنوان برتر در نمایشگاه گل و گیاه مشهد
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه مشهد عنوان غرفه نمونه در زمینه تخصصی این نمایشگاه را کسب کرد.
این دانشکده به منظور ارائه دستاوردهای خود در زمینه گل، گیاه و باغبانی همچنین امکانات دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه ابزار آلات باغبانی و کشاورزی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که از تاریخ 18 الی 22 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برپاشده بود شرکت نمود و با توجه به ارزیابی مسئولان نمایشگاه توانست عنوان غرفه نمونه در زمینه تخصصی این نمایشگاه را کسب نماید.

شناسنامه نشریه