چرا ازدواج؟

چکیده : «ازدواج یک فرایند است». یعنی ازدواج در طی زمان تکامل می یابد و با صرف زمان به بلوغ و پختگی می رسد. از آنجایی که ازدواج یک فرایند در حال تغییر است انسان کم و بیش می تواند با خلاقیت، استفاده از دانش و مهارت، این تغییرپذیری را به نفع خود هماهنگ کند؛ یعنی همواره، در انتخاب رفتار طوری عمل کند که هدفش، یعنی رسیدن به آرامش همراه با شادمانی تامین شود
در قسمت های پیشین گفتیم که در منابع اسلامی، ازدواج، محل آرامش معرفی شده است و از طرفی دیگر، پراسترس بودن این اتفاق مهم زندگی انسان انکار ناپذیر است. این وضعیت چگونه قابل تحلیل است؟ همه ما واقعی بودن این مساله را تجربه کرده ایم و دلایل زیادی وجود دارد که می تواند پرفشار بودن مساله ازدواج را تایید کند. در قسمت پیشین دو دلیل عمده برای استرس زا بودن ازدواج بیان کردیم و این قسمت به پاسخ این سوال می پردازیم که چرا درمنابع اسلامی ازدواج منبع آرامش تلقی شده است؟
شاید بهترین پاسخ این باشد که ازدواج یک نقطه یا یک حرکت کوتاه مدت یا یک اتفاق لحظه ای نیست بلکه «ازدواج یک فرایند است». یعنی ازدواج در طی زمان تکامل می یابد و با صرف زمان به بلوغ و پختگی می رسد. ازدواج جاده و مسیر رسیدن به هدف انسان است؛ یعنی همان آرامش همراه با شادمانی. فرایندی بودن ازدواج را بامثالی می توان روشن کرد: خانمی که امروز باردار می شود نه ماه بعد می تواند فرزند خود را درآغوش بگیرد. روز اول فقط فرایند تشکیل جنین و رسیدن به یک انسان کامل شروع شده است. این فرایندها زمانی می تواند به نقطه انتهایی خود که هدف آن فرایند است برسد که تمام شرایط دخیل در این فرایند در وضعیت مطلوبی باشد.
نکته: این ویژگی ازدواج، ما را به سه نتیجه می رساند:
الف) از آنجایی که ازدواج یک فرایند در حال تغییر است انسان کم و بیش می تواند با خلاقیت، استفاده از دانش و مهارت، این تغییرپذیری را به نفع خود هماهنگ کند؛ یعنی همواره، در انتخاب رفتار طوری عمل کند که هدفش، یعنی رسیدن به آرامش همراه با شادمانی تامین شود و همواره از خود بپرسد، آیا رفتاری که از من سر می زند، من را به هدفم نزدیک تر می کند یا خیر؟
ب) با توجه به اینکه فهمیدیم در ابتدای امر، ازدواج فشارهای زیادی تولید می کند و در گذر زمان و با استفاده از مهارت‌ها و خلاقیت هاست که پدیده ازدواج به بار می‌نشیند و تولید آرامش می‌کند، توجه به این نکته خالی از لطف نیست که طلاق هایی که در چند ماه اول ازدواج رخ می‌دهد، ممکن است حاصل عدم توجه به این ویژگی ها باشد. در چنین شرایطی باید بپذیریم ممکن است هنوز به قدر کافی و به شکل درست، تلاش مناسب و سازنده ای برای حل و فصل تنش‌ها و تعارضات انجام نداده ایم.
ج) همانطور که گفتیم ازدواج همانند موضوع فرزند آوری یا رشد نهال، یک فرایند پیش رونده است. نکته مهم و حائز اهمیت این است که تمام این فرایندها نیاز به مراقبت نسبتا همیشگی دارند تا بتوانند به سر منزل مقصود برسند. همانطور که نوزاد در مراحل رشد خود و متناسب با توانمندی ها و ضعف هایش نیازمند مراقبت‌های گوناگون است، کودک نوپای زوجیت نیز از این قاعده پیروی می کند و در تمام لحظات نیازمند مراقبت های خاص و ویژه خواهد بود.
آخرین شاخصه ازدواج که به آن می پردازیم: ازدواج هر فرد، یک پدیده خاص و منحصر به فرد است.
به عبارتی ازدواج هیچ زوجی شبیه زوج دیگر نیست؛ چرا که اولا هر فردی در عالم هستی، خاص و منحصر به فرد است، حتی دوقلوهای یکسان. یعنی ضعف‌ها، توانمندی‌ها و هدف‌ها و سرانجام ترکیب این عوامل در افراد آنقدر متفاوت و زیاد است که می توان گفت، انسان موجودی بی همتاست. پس انتظار می رود، کنار هم قرار گرفتن این دو موجود بی همتا، باز ترکیبی منحصر به فرد ایجاد کند، و اگر غیر از این بود یعنی ازدواج ها مانند هم بود، منطقی نبود که انسان ها برای انتخاب همسر تا این حد دچار چالش شوند.

شناسنامه نشریه