نگارشی که نگرش می‌سازد ...

نویسنده : محمدحسین سمندری مقدم(ورودی ۱۳۹۴ علوم و مهندسی آب)
کلمات کلیدی : سرمقاله,سخن سردبیر,نشریات دانشجویی
چکیده : رسالت نشریات نیز ایجاد فضای فکری و بروز تفکر در ذهن نویسنده و سپس انتقال آن به مخاطب است که باید در وهله اول به آن پرداخته و چارچوب‌های سازمانی نشریه را روی آن بنا نهاد.
اقرا بسم ربک الذی خلق...
اولین کلمات وحی که به سوی پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شد به خواندن دعوت می‌کند.
تفکر؛ کلید بی‌مانند حل مسائل تمام ادوار تاریخ، که هر انسانی از آن برخوردار است و ما در هر لحظه از زندگی بدان وابسته‌ایم.
این تفکر موروثی نیست؛ بلکه اکتسابی است و می‌بایست به روش‌های گوناگون از آن بهره‌مند شد.
یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد این تفکر شرکت در فعالیت‌های گروهی در جامعه بوده و نشریات دانشجویی نیز یکی از کارامدترین و دردسترس‌ترین این فعالیت‌ها در دانشگاه است.
رسالت نشریات نیز ایجاد فضای فکری و بروز تفکر در ذهن نویسنده و سپس انتقال آن به مخاطب است که باید در وهله اول به آن پرداخته و چارچوب‌های سازمانی نشریه را روی آن بنا نهاد.
شاید اگر بگوییم این رسالت، حتی قبل از انتشار یک نشریه نیز به مقصود خود دست می‌یابد، اغراق نکرده‌ایم؛ زیرا قبل از اینکه نگارش یک نویسنده برصفحه کاغذ قلم زده‌شود، نگرشی به‌وسیله عقل بر تفکر وی نگاشته می‌شود و در مرحله بعد تاثیر خود را در ذهن مخاطب می‌گذارد.
از طرفی ایجاد فضای فکری و بروز تفکر در ذهن نویسنده و مخاطب تنها هدف فعالیت در نشریات نبوده و در کنار آن می‌توان به اهداف دیگری هم‌چون تمرین کارگروهی، ایجاد حس مسئولیت‌پذیری، تقویت قوای علمی و فرهنگی و... اشاره کرد.
در این شماره علاوه بر بخش های قبلی گیومه، بخش جدیدی با عنوان «در حاشیه» به این شماره اضافه کرده‌ایم که در آن به بررسی نشریات دانشجویی خارجی پرداخته و قصد داریم در هر شماره با یک نشریه دانشجویی خارجی آشنا شویم .
به امید آن‌که تلاش در جهت ایجاد نگرشی سازنده در حوزه نشریات، خط مشی دست‌اندرکاران نشریات دانشجویی گردد.

شناسنامه نشریه