خــــــواصِ بی خواص

نویسنده : سجاد کمالی نیا(ورودی ۱۳۹۴ مهندسی شیمی)
چکیده : خــــــواصِ
بی خواص
همواره در طول تاریخ، در بین خواص جامعه عده ای یافت می شوند که گرگ هستند در لباس میش، عده ای که به ظاهر متعلق به جبهه حق می باشند اما عملکرد آن ها گونه ای دیگر است.
کسانی که عملکرد آنها در ظاهر و در گزارشات توهمی نهادهای نظارتی بسیار موجه می باشد اما در واقعیت بیش از آنکه به جبهه حق کمک کنند، جبهه باطل را تقویت می کنند.
این گونه افراد به ظاهر انقلابی که گاهی متاسفانه عمامه به سر نیز هستند، در طی این 40 سال در مسئولیت های کشوری، استانی، شهری و دانشگاهی کشور نیز به وفور یافت می شوند، که هنوز جوهر امضای حکم مسئولیتشان خشک نشده است، تمامی آرمان های انقلاب اسلامی را فراموش می کنند و در تعارض میان منافع شخصی و منافع جامعه، منافع شخصی و حزبی را ترجیح می دهند.
افرادی در امتحان های سخت و شرایط دشوار نمی توانند از متاع دنیوی بگذرند و برای حفظ جانشان، مقامشان، پولشان و ... راه خدا را می کنند و محافظه کاری را سرلوحه کار خود قرار میدهند و در طول تاریخ اسلام نیز کار را به جایی رساندند که حسین بن علی ها به مسلخ کربلا رفتند و به قتلگاه کشیده شدند و حال حاضر نیز در تلاش اند تا جهت حرکت انقلاب اسلامی را تغییر دهند.
عملکرد این مسئولین محافظه کار، مسبب آن شده است تا جوانان مومن و انقلابی به عنوان خواص واقعی جبهه حق، طبق وظیفه خود چهره واقعی این گرگ های در لباس میش را برای عوام افشا کنند و اگر اخلالی در عملکرد دستگاه های کشور دیدند معطل نمانند و طبق فرمان رهبری آتش به اختیار به حل مشکلات کشور بپردازند.

شناسنامه نشریه