گفت‌وگو با مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد