سوتی دانشجویی

چکیده : خدا روشکر من تو دوران ترمکیم زیاد سوتی ندادم و هرجا میرفتم جوری برخورد میکردم که همه فکر میکردند ترم های بالاترم!
خدا روشکر من تو دوران ترمکیم زیاد سوتی ندادم و هرجا میرفتم جوری برخورد میکردم که همه فکر میکردند ترم های بالاترم!
ولی نه خب...دروغ نگم یکی دومورد سوتی وحشتناک داشتم. مثل اولین باری که رفتم دستشویی و داشتم تو آیینه روسریمو درست میکردمکه یه اقایی از دستشویی اومد بیرون!اونجا بود که متوجه شدم اشتباهی رفتم قسمت برادران!! و با سرعت برق محل رو ترک کردم.
و یا دفعه ای که کلاسم دیر شده بود و به اصرار میخواستم سوار اتوبوس برادران بشم! و نمیدونستم که اتوبوس ها تفکیک شده است.
خب الان که فکر میکنم و داره یادم میاد میبینم سوتی های بدتر هم دادم ولی بزارین نگم! و در آخر اینکه نترسین از اینکه سوتی بدین، چون در اون صورت بدتر میشه...بی خیالش بشین،بعدا همش خاطره میشه... شاد باشید(:

شناسنامه نشریه