معرفی کانال رسمی گیم آور در تلگرام

نویسنده : سیّد پوریا کاظمی
چکیده : در طرحی زیبا و نوستالژیک به معرفی کانال رسمی گیم آور در تلگرام اشاره شده است

شناسنامه نشریه