به سامانه سند(سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد) خوش آمدید

لیست نشریات فعال

ردیف نام نشریه صاحب امتیاز مدیر مسئول سردبیر
1 نشریه آئینه بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد مصطفی منصوری راد
mansourirad3@yahoo.com
محمدامین علمائی
2 نشریه آتلیه آزاد انجمن علمی دانشکده معماری و شهرسازی سیدمحمدرضا کیش بافان
mohammadreza375@yahoo.com
سیدمحمدرضا کیش بافان
3 نشریه آوای سلامت انجمن سلامت گله های شیری احمدرضا محمدنیا
mohamadnia@um.ac.ir
بهراد محمدخان سرتیپ
4 نشریه آوای فطرت انجمن علمی ادیان و عرفان تطبیقی ریحانه دل اسایی مروی
hanyiegholmi@gmail.com
هانیه غلامی
5 نشریه آیه فائزه حسین زاده عیش ابادی فائزه حسین زاده عیش ابادی
fhz.1391@gmail.com
فائزه حسین زاده عیش ابادی
6 نشریه ارغنون کانون موسیقی سروش فرش چین
پریان چنگیزی خبیصی
7 نشریه اسکیپ انجمن علمی گروه کامپیوتر سجاد خسروی
sajadkhosravi1996@gmail.com
کیمیا شادکامی
8 نشریه افلاکیان کانون میثاق با افلاکیان عفت خادمی پوربغداده
e.khademipoor@gmail.com
عفت خادمی پوربغداده
9 نشریه اندیشه پایدار انجمن علمی تحول در علوم انسانی مریم حلاج
hallaj2013@gmail.com
محدثه نخودچی
10 نشریه انرژیهای تجدیدپذیر انجمن علمی مکانیک بیوسیستم مهران صادقی دلویی
msdelooee@gmail.com
مهران صادقی دلویی
11 نشریه اونیو - On y va انجمن علمی زبان و ادبیات فرانسه عاطفه اهنگر
a3734.ahangar@yahoo.com
زهرا بمپوری رضااباد
12 نشریه ایران1404 بسیج دانشجویی ارش رازبان
arash.razban72@gmail.com
ارش رازبان
13 نشریه بازتاب علی عبادتیان علی عبادتیان
ebadatianali@gmail.com
یاسمن مشایخی فرد
14 نشریه بازنما انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و دین محمد محتشمی
mohammadmohtashami0@gmail.com
بهناز صفری
15 نشریه بیداری جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد علی ناصری جازار
nowrasteh@gmail.com
علی ناصری جازار
16 نشریه بین الملل علی غنائی چمن آباد علی غنائی چمن آباد
alighanaei@gmail.com
علی غنائی چمن آباد
17 نشریه پارادایم انجمن علمی فیزیک نوید قائمی
navid.enigma@gmail.com
نوید قائمی
18 نشریه پالس انجمن علمی مهندسی برق امیر بابایی
pr.babayee@icloud.com
زینب رستمی پور
19 نشریه پایاتیک انجمن علمی مهندسی شیمی علی فرازی
alifarazi1397@gmail.com
امیرحسین دشت بزرگ
20 نشریه پویش شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشجویی علی توکلی
ali_tavakoli911@yahoo.com
سارا شجاع
21 نشریه تا من ... پویا خسروجردی
pouya1373kh@gmail.com
زهرا اسدی نیا
22 نشریه تاریخ پژوهی انجمن علمی تاریخ جلیل قصابی گزکوه
ghasabian60@gmail.com
علی باغدار دلگشا
23 نشریه تدبیر سیدسعید حبیب زاده سیدسعید حبیب زاده
saeed17.krt@gmail.com
سیدسعید حبیب زاده
24 نشریه تربیت جو انجمن علمی علوم تربیتی محمدعلی هراتی فرزقی
mohammadaliharaty.1376@gmai.com
امیرحسین دهنوی
25 نشریه ثبات انجمن علمی علوم اقتصادی سیدعلی پورحسینی گلستانی
alipoorhosseini.95@gmail.com
سیدعلی پورحسینی گلستانی
26 نشریه جامعه پژوهی انجمن علمی علوم اجتماعی سیده مرضیه حسینی
marziye.hoseini@gmail.com
الهام رضائی مقدم
27 نشریه جرس انجمن علمی فلسفه دانشکده الهیات حسین عابدی
hossein_abedi110@yahoo.com
حجت اسعدی
28 نشریه چهارطبقه انجمن علمی شهرسازی عماد پورفتح اله
emad.pourfathollah@gmail.com
عماد پورفتح اله
29 نشریه حرف حساب کوثر احمدی کوثر احمدی
ahmadi.kosar@gmail.com
مهلا اسلامی زیرکی
30 نشریه حرکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک نیما مجری سازان طوسی
یاسمن عقلی
31 نشریه خط امام ایمان محمدیان ایمان محمدیان
iman.mohamadian@gmail.com
ایمان محمدیان
32 نشریه داد و بیداد انجمن علمی حقوق سیداحمد انتخاب الموذن
ahmad.enmo@gmail.com
مسعود مصطفایی
33 نشریه دامپزشک ایرانی بسیج دانشجویی محمدمصطفی محمدی یکتا
yekta3m@yahoo.com
مینا عباسی
34 نشریه ردپا انجمن علمی محیط زیست محمد حاجی پورمحمد اباد
mo2haji@gmail.com
امیر ابراهیمی
35 نشریه روزنه انجمن علمی روانشناسی علی نعیمی نظام اباد
ali.naeemi1974@gmail.com
علی نعیمی نظام اباد
36 نشریه رویان انجمن علمی علوم دامی علی اصغر خلیل خلیلی
aliasghar_72@yahoo.com
مهدی احسانی فریمانی
37 نشریه سبز اندیشان انجمن علمی مرتع و آبخیزداری علی غلامی
aligholami1996@yahoo.com
زینب خاوری
38 نشریه سبزینه انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات محمدعلی مستشارنژاد
mohammad.mostashar@gmail.com
محمدعلی مستشارنژاد
39 نشریه سراب یزدان عین القضاه یزدان عین القضاه
y.ghozzat@yahoo.com
یزدان عین القضاه
40 نشریه سراج بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد سیدمحمدحسین عبادی
ebadi.smh@mihanmail.ir
توحید ملکشاهی
41 نشریه سلام انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد محمدعلی تقوایی
kourosh_ta1993@yahoo.com
محمدعلی تقوایی
42 نشریه سه قطره خون مرتضی محمدپورمقدم مرتضی محمدپورمقدم
mohammadpoor90@gmail.com
مرتضی محمدپورمقدم
43 نشریه سیاست نامه انجمن علمی علوم سیاسی علیرضا خسروزاده
alireza.khosrozadeh@gmail.com
علیرضا خسروزاده
44 نشریه سیگنال فائزه صادقی قوچانی فائزه صادقی قوچانی
f.sadeghi575@gmail.com
فائزه صادقی قوچانی
45 نشریه سیمرغ کانون فرهنگ و ایران شناسی ابوالفضل رجبی
rajabiabolfazl021@gmail.com
ابوالفضل رجبی
46 نشریه سیمیا رضا امیرزاده طبسی رضا امیرزاده طبسی
r.amirzadeh66@gmail.com
رضا امیرزاده طبسی
47 نشریه شب آهنگ کانون نجوم آماتوری دانشگاه فردوسی مشهد سعیده ثنایی پور
s.sanaeipour73@gmail.com
سعیده ثنایی پور
48 نشریه شمیم رضوان بسیج دانشجویی احمد محمدی نژاد پاشاکی
a.mohamadi.np@gmail.com
احمد محمدی نژاد پاشاکی
49 نشریه شهاب ثاقب علی اصغر علیرضایی نقندر علی اصغر علیرضایی نقندر
ali.kaveh@chmail.ir
علی اصغر علیرضایی نقندر
50 نشریه صاحب کانون مهدویت سارا اسدیان
sara73asadian@gmail.com
مریم علی زاده لطفی
51 نشریه صبح زهرا نظافت یزدی زهرا نظافت یزدی
zahrayazdi24@yahoo.com
زهرا نظافت یزدی
52 نشریه طنزیم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد طیبه نورسته
nowrasteh@gmail.com
زینب غلام پور
53 نشریه عرصه انجمن علمی مهندسی صنایع محمد ولی نژاد
valinejadmohammad74@gmail.com
سیدعلیرضا بها
54 نشریه عصر نوین دامپروری سعید کامل ارومیه سعید کامل ارومیه
saeid_kamel@yahoo.com
سعید کامل ارومیه
55 نشریه علوم زیستی انجمن علمی زیست شناسی حسین براهوئی
barahoei2006@yahoo.com
حسین براهوئی
56 نشریه فرا هما حسین زاده رنجبر هما حسین زاده رنجبر
h.h.ranjbar@chmail.ir
هما حسین زاده رنجبر
57 نشریه فقه پویا انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی احسان نیلوفری
فاطمه نظام پرست
58 نشریه کارا انجمن علمی مهندسی صنایع زهرا نورمحمدزاده
znourmohamadzadeh1997@yahoo.com
زهرا نورمحمدزاده
59 نشریه کانونیا مریم طلوع شیخ زاده یزدی مریم طلوع شیخ زاده یزدی
مریم طلوع شیخ زاده
60 نشریه کمیستریوم انجمن علمی شیمی رضا رضائی نژادجوزمی
rezaei7392@yahoo.com
فاطمه سهیلی
61 نشریه گفتمان بسیج دانشجویی محسن اصغری
asghari.mohsen71@chmail.ir
محسن اصغری
62 نشریه گلستان انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی یگانه پوینده فر
ypooyandefar@gmail.com
زینب درویشی
63 نشریه گنجینه ثقلین کانون قرآن و عترت حمیده اشرفی
ganjine88@yahoo.com
حمیده اشرفی
64 نشریه گیم آور انجمن علمی بازی های رایانه ای سعید خادمی درح
saeed.infact@gmail.com
جواد طاهریان
65 نشریه گیومه خانه نشریات دانشگاه مهدی حافظی
mahdi.hafezi@gmail.com
مهدی حافظی
66 نشریه مبارز ابوالفضل عباسی ابوالفضل عباسی
gtb_true@yahoo.com
ابوالفضل عباسی
67 نشریه مدیران فردا انجمن علمی مدیریت فاطمه سادات برید نیکپور
f_nik11@yahoo.com
حسین نصیری
68 نشریه مسیر شغل ها انجمن علمی توسعه مهارت شغلی کشاورزی محسن معتمدی مقدم
motamedi1992@gmail.com
حدیث فرازمند
69 نشریه مشق شب محمد واثق محمد واثق
mohammadvasegh@gmail.com
محمد واثق
70 نشریه مکث انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد طیبه طباطبائی
t_tabatabaei@yahoo.com
محمدحسین پرویزی
71 نشریه موج انجمن علمی مهندسی آب محمدحسین سمندری مقدم
mohamad.smd734@gmail.com
هادی قنبری طرقبه
72 نشریه میدان علوم محمدصادق اکبری نوقابی محمدصادق اکبری نوقابی
msan11@chmail.ir
محمدصادق اکبری نوقابی
73 نشریه نامه تاریخ انجمن علمی گروه تاریخ نازنین علیخانی
nazi.futbol@yahoo.com
فائزه فدوی
74 نشریه نانوتک انجمن علمی بین رشته ای نانو حدیث اصفهانی
zar.y1375@gmail.com
زهرا یوسفی
75 نشریه نگرش جغرافیایی انجمن علمی دانشجویی جغرافیا ملیحه اخباری
m.akhbari@stu.um.ac.ir
حسین سمیعی اصفهانی
76 نشریه نیم نگاه احمد قربانی پور احمد قربانی پور
gahmad2974@gmail.com
احمد قربانی پور
77 نشریه واسخود - восход انجمن علمی گروه زبان روسی مینا نظام پور
minanezaampour@yahoo.com
سجاد اخگری
78 نشریه وجین 0 صادق طاهری
s1a3d7e5gh@gmail.com
سارا رجب زاد
79 نشریه وقایع اتفاقیه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد مهدیه یاوری فارمد
myavari67@yahoo.com
مهدیه یاوری فارمد
80 نشریه وندا کانون هنرهای تجسمی فرهاد علایی
alaei.farhad@yahoo.com
فرهاد علایی
81 نشریه هفت - Seven انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی اتوسا توکلی
atousa.tavakoli@yahoo.com
سارا طبسی
82 نشریه هم پرسه علی شیرازی علی شیرازی
a-shirazi@um.ac.ir
روح اله اسلامی شعبجره
83 نشریه همت محمدامین خلیل زاده محمدامین خلیل زاده
mohammadaminkhalilzade@gmail.com
محمدامین خلیل زاده
84 نشریه هوای آزاد حامد شاطرزاده یزدی حامد شاطرزاده یزدی
hamed.shaterzadeh@gmail.com
حامد شاطرزاده یزدی

ورود کاربر

درصورتیکه از اعضای دانشگاه فردوسی مشهد می باشید، برای ورود به سایت از شناسه پرتال دانشگاهی خود (پویا) استفاده نمایید

khane ma


robatt

خانه نشریات اسپانسر نشریات

sanad1

282266
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
تمام بازدیدها
۱۴۵۱
۱۱۸۱
۹۱۶۴
۶۲۰۴
۲۲۰۵۷
۳۶۴۰۴
۲۸۲۲۶۶

افراد آنلاین

ما 21 مهمان و 0 عضو آنلاین داریم