جلسه ی هم اندیشی نشریه مکث

جلسه ی هم اندیشی با اعضای هیئت تحریریه ی نشریه " مکث " به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی در تاریخ 3 آذر97

 

20181124_130243.jpg

 

20181124_130200.jpg

  1. اخبار و اعلان ها
  2. نظرات