انتخاب آقای محمدجواد ابراهیمی به عنوان مدیرمسئول نشریه ی مزرعه نوین از سوی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت ،گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی

انتخاب آقای محمدجواد ابراهیمی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته  مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی به عنوان مدیرمسئول نشریه ی مزرعه نوین از سوی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی زراعت ،گیاهپزشکی و بیوتکنولوژی

photo_2018-10-13_19-41-06.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  1. اخبار و اعلان ها
  2. نظرات

آخرین اخبار