دبیر و دبیراجرایی هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند

photo_2018-10-09_19-50-07.jpg

با حکم دکتر منصور معتمدی مدیرفرهنگی و فعالیت های داوطلبانه، دبیر و دبیراجرایی هجدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

دکتر معتمدی در احکام جداگانه ای، علی باغدار دلگشا مسئول خانه نشریات دانشگاه را به سمت دبیری و محمدحسین سمندری مقدم از فعالان حوزه نشریات و مدیرمسئول نشریه موج را به سمت دبیراجرایی جشنواره هجدهم منصوب کرد.

محمدحسین سمندری مقدم، سابقه مدیرمسئولی نشریه موج و دبیر تحریریه نشریه گیومه را در کارنامه خود دارد.

  1. اخبار و اعلان ها
  2. نظرات

آخرین اخبار