دبیر و دبیراجرایی هفدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند

DSC 0261

با حکم دکتر منصور معتمدی مدیرفرهنگی و فعالیت های داوطلبانه، دبیر و دبیراجرایی هفدهمین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شدند.

دکتر معتمدی در احکام جداگانه ای، مهدی حافظی مسئول خانه نشریات دانشگاه را به سمت دبیری و مهدیه یاوری از فعالان حوزه نشریات و مدیرمسئول سابق نشریه وقایع اتفاقیه را به سمت دبیراجرایی جشنواره هفدهم منصوب کرد.
مهدیه یاوری، سابقه مدیرمسئولی و انتشار 30 شماره از نشریه وقایع اتفاقیه را در کارنامه خود دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید