ثبت نام دوره آموزش تخصصی روزنامه نگاری ویژه دست اندر کاران نشریات دانشجویی آغاز شد

kargah-poster-1395 - Copy

 

مجموعه کارگاه های تخصصی نشریات با همکاری خانه نشریات دانشگاه، و نشریات دانشجویی در آذر ماه برگزار می گردد.

در این دوره کارگاه های مقاله نویسی علمی، نگارش رسانه ای، خبر و تیتر، گزارش و مصاحبه، یادداشت و مقاله نویسی مطبوعاتی، عکاسی خبری، کارگاه آموزش نرم افزار InDesign(دوره مقدماتی صفحه آرایی) با حضور استاتید مجرب حوزه روزنامه نگاری و متخصصین دانشگاهی برگزار می گردد.

این کارگاه ها ویژه دست اندرکاران نشریات دانشجویی می باشد و جهت ثبت نام باید به نکات ذیل توجه فرمایند:

  • 1.مدیرمسئول هر نشریه در هر کارگاه تنها می تواند دو نفر از نشریه خود را ثبت نام کند. نشریه برگزار کننده هر کارگاه امکان ثبت نام ده نفر از نشریه خود را خواهد داشت.جهت ثبت نام رسمی، مدیر مسئول هر نشریه اسامی را به مسئول هماهنگی هر کارگاه از طریق اتوماسیون و یا تلگرام ارسال نماید. در صورتی که تعداد بیشتری از یک نشریه متقاضی وجود دارد اسامی تمام متقاضیان را با رعایت اولویت دو نفر اول ارسال شود تا در صورت عدم تکمیل ظرفیت ثبت نام شوند.
  • 2.هزینه ثبت نام تا قبل از برگزاری کارگاه بایستی توسط مدیرمسئول نشریه به مسئول کارگاه پرداخت می شود.
  • 3.کارگاه های 8 ساعته در یک روز، پذیرایی ناهار و بقیه کارگاه ها فقط پذیرایی میان وعده خواهند داشت.
  • 4.در پایان دوره گواهی نامه معتبر با تایید خانه نشریات دانشگاه اعطا می گردد.
  • 5.کارگاه ها دارای ظرفیت 30 نفر می باشند لطفا جهت هماهنگی های سریعتر و بهتر اسامی را هر چه زود تر به مسوولین مربوطه ارسال نمایید. مجددا تاکید می شود در صورتی که تعداد ثبت نام شدگان هر کارگاه به حداکثر ظرفیت نرسید، افراد جدید از نشریات با توجه به اولویت ارسال اسامی به اتوماسیون مسئول کارگاه ثبت نام خواهند شد.

 

دانلود برنامه زمانبندی و اطلاعات کارگاه ها

 

kargah-poster-1395